Starkare och mer efterfrågad ungdomsverksamhet

Vi utvecklar nu verksamheten på flera sätt: Åldersgränsen är flyttad nedåt, fritidsgårdarna och Ung Puls ska bli en gemensam organisation och det ska finnas utrymme för både öppen och aktivitetsbaserad verksamhet, skriver Lotta Bäckman (S) och Agneta Lantz (M).

Tillsammans för Linköping har ambitionen att stötta alla unga i Linköping, inte bara några, skriver debattörerna.

Tillsammans för Linköping har ambitionen att stötta alla unga i Linköping, inte bara några, skriver debattörerna.

Foto: Dennis Petersson/bildmontage

Debatt2024-02-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Kommer S och M prioritera vissa ungdomar framför andra?" (17/2):

Liberalerna undrar om vi är överens i S och M, svaret är att vi har en gemensam politik och en gemensam linje. Vad som är den liberala linjen är något mera tveksamt i den här frågan.

När man läser Liberalernas budget för 2024 skär ni bort fyra miljoner kronor på ungdomsverksamheten. Berättade ni det för ungdomarna på mötet? Inom styret prioriterar vi att arbeta för ökad trygghet och minskad segregation. Då behöver vi arbeta både med föreningsverksamheten och den öppna fritidsverksamheten. I områden med låg föreningsanknytning, som Skäggetorp, Ryd och Berga, är den öppna verksamheten speciellt angelägen. Kommunal verksamhet är ett viktigt komplement till det fria föreningslivet. Samtidigt önskar vi att många fler unga skulle vara delaktiga i lokala föreningar. Ett av ungdomsverksamhetens uppdrag är att stötta unga att bygga broar och hitta vägar till civilsamhället.

Vi utvecklar nu verksamheten på flera sätt: Åldersgränsen är flyttad nedåt, fritidsgårdarna och Ung Puls ska bli en gemensam organisation och det ska finnas utrymme för både öppen och aktivitetsbaserad verksamhet. Säkerheten höjs och fler ungdomar och föräldrar ska se verksamheten som ett bra alternativ, ett viktigt ställe att gå till för att möta kamrater och ha tillgång till trygga vuxna. Med de här förändringarna kommer vi att se en starkare och mer efterfrågad ungdomsverksamhet.

Vi vill ge alla unga en meningsfull fritid som kan ge styrka inför vuxenlivet genom att erbjuda attraktiva verksamheter av hög kvalitet på trygga och välkomnande mötesplatser. Den mobila verksamheten LinGo ser vi som ett mycket gott komplement för att nå flera ungdomar i kommunens olika områden. Vi inser den viktiga roll som föreningslivet har och ser gärna ett fördjupat framtida samarbete.
Tillsammans för Linköping har ambitionen att stötta alla unga i Linköping, inte bara några.