(S+M): Linköping tar ansvar för ett bättre klimat

På ämnet innovationer bygger Tekniska verken just nu en ny anläggning för infångning av koldioxid som planeras att tas i drift 2024. Cirka 13 000 ton koldioxid per år kan fångas in, vilket motsvarar cirka 20 000 flygresor mellan Linköping och London, skriver debattörerna.
På ämnet innovationer bygger Tekniska verken just nu en ny anläggning för infångning av koldioxid som planeras att tas i drift 2024. Cirka 13 000 ton koldioxid per år kan fångas in, vilket motsvarar cirka 20 000 flygresor mellan Linköping och London, skriver debattörerna.

Som begränsad geografisk yta har kommunen inte ensam rådighet över klimatarbetet, utan påverkas i hög grad av beslut som fattas på nationell och internationell nivå. Med det sagt har vi en skyldighet att göra vad vi kan för att minska utsläppen, skriver debattörerna.

Debatt 30 maj 2023 10:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Så vill Miljöpartiet nå klimatmålen" (15/5):

2012 satte Linköpings kommun det ambitiösa målet att bli koldioxidneutralt 2025. Även om vi högst sannolikt inte kommer att nå målet vid just den tidpunkten, har det varit en viktig sporre för att få fart på klimatarbetet. Nettoutsläppen minskade med 35 procent per invånare mellan 2009 och 2020 i Linköpings kommun, under samma period ökade invånarantalet med cirka 20 000 personer. 

Det är inte trovärdigt att påstå “att det hade varit lätt” att bli koldioxidneutrala redan 2025, vilket Predrag Pucar (MP) gör. Klimatarbetet i Linköping är inte avgränsat till en egen ö, utan påverkas av beslut som fattas på nationell och internationell nivå. Det är inte heller seriöst att enbart peka på S och M. Även MP har varit med och styrt kommunen sedan målet antogs. Åtgärderna som Predrag Pucar (MP) radar upp för att nå målet 2025 är dessutom inte tillräckliga. 

Med det sagt har vi en skyldighet att göra vad vi kan för att minska utsläppen. Transportsektorn är ett viktigt område och kommunen använder sig av flera verktyg. Vi ställer klimat- och miljökrav i upphandlingar och minskar användningen av fossila bränslen i fordonsflottan. Vi behöver få fler Linköpingsbor att välja cykel framför bil när det är möjligt, vilket vi bland annat gör genom att investera i gång- och cykelvägar samt uppmuntra till cyklande genom kampanjer. 

Att ställa om till förnybar energi är också nödvändigt, därför har vi flera satsningar på både solenergi och vindkraft. Ett exempel är Frykdalshöjden som ska vara klar i år. Linköping har även en av Sveriges största solcellsparker och vi är tvåa i landet inom installerad solel.

På ämnet innovationer bygger Tekniska verken just nu en ny anläggning för infångning av koldioxid som planeras att tas i drift 2024. Cirka 13 000 ton koldioxid per år kan fångas in, vilket motsvarar cirka 20 000 flygresor mellan Linköping och London. 

Detta är enbart några exempel på vad vi gör. Ett framgångsrikt klimatarbete inkluderar även näringslivet, att underlätta för vanligt folk att göra rätt samt att värna biologisk mångfald. När vi alla hjälps åt kan vi uträtta mycket och som kommun tar vi ett stort ansvar för ett bättre klimat.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa