(S+M): Gemensam politik som fokuserar på helheten

Kommunens prognoser pekar entydigt på att antalet skolbarn kommer minska kraftigt i Linköping under flera år framöver, skriver Niklas Borg (M) och Kristina Edlund (S).
Kommunens prognoser pekar entydigt på att antalet skolbarn kommer minska kraftigt i Linköping under flera år framöver, skriver Niklas Borg (M) och Kristina Edlund (S).

Vi väljer att prioritera resurserna till undervisning och utbildning i stället för på halvtomma lokaler, skriver debattörerna.

Debatt 23 maj 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Skolan behöver mer resurser inte mindre" (11/5):

Vi för gärna en debatt kring skola och utbildning, men ställer oss undrande till varför Linköpingslistan och Liberalerna aldrig orkar lyfta andra viktiga välfärdsområden som kommunen ansvarar för, exempelvis äldreomsorg och socialtjänst? 

Vi måste orka parera för framtiden. Kommunens prognoser pekar entydigt på att antalet skolbarn kommer minska kraftigt i Linköping under flera år framöver. Att då anpassa antalet skolor efter antalet elever är inte att “spara på skolan”. Åsa Wennergren (L) och Cecilia Helber (LL) är helt fel ute när de påstår att våra partier för en skolfientlig politik. När det föds färre barn och invandringen minskar får vi skolor som inte utnyttjas fullt ut och kostnaden för dessa lokaler är höga, det känner nog även Wennergren och Helber till. Vi väljer därför att prioritera resurserna till undervisning och utbildning i stället för på halvtomma lokaler. 

 

I vår budget finns inga generella besparingskrav på varken skolnämnderna eller någon annan nämnd. Vi kompenserar skola, äldreomsorg och socialtjänst fullt ut för pris- och löneökningar, något som många andra kommuner inte gör. Därtill lägger vi mer pengar på skolan än vad merparten av övriga jämförbara kommuner gör.

För Socialdemokraterna och Moderaterna är det självklart att ta ansvar för hela Linköpings kommun och därför kommer vi fortsätta föra en gemensam politik som fokuserar på helheten: Ökad trygghet, en stark välfärd och ett miljö- och klimatarbete i framkant.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa