Skolan behöver mer resurser – inte mindre

Skolan har aldrig varit moderaternas starkaste gren men Socialdemokraterna har både före och under valrörelsen lovat mer resurser till både förskolan och skolan. Var det bara tomma löften, skriver debattörerna.
Skolan har aldrig varit moderaternas starkaste gren men Socialdemokraterna har både före och under valrörelsen lovat mer resurser till både förskolan och skolan. Var det bara tomma löften, skriver debattörerna.

Lite mer av markkontakt från styret hade varit önskvärt. De besparingar som nu genomförs kommer att leda till ökade kostnader i framtiden, skriver debattörerna.

Debatt 11 maj 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är med stor sorg som vi nu beskådar den skolfientlighet som Socialdemokraterna och Moderaterna visat prov på under senare tid. De har sedan valet i september tillsammans lyckats lägga ner 18 skolor och förskolor och nu aviserar de stora besparingar på våra verksamheter. Det är besparingar som kommer att få mycket negativa konsekvenser. 

Vi har tillsammans många års erfarenhet från skolvärlden både som lärare, fackliga företrädare, rektor och nu som skolpolitiker. Vi kan inte minnas att vi någonsin varit med om något liknande. För oss har det alltid handlat om att prioritera skolan oavsett våra olika roller. Att spara på skolan visar på ett mycket kortsiktigt sätt att tänka. Lite mer av markkontakt från styret hade varit önskvärt. De besparingar som nu genomförs kommer att leda till ökade kostnader i framtiden. Det kommer att drabba våra barn och ungdomar när man skär ner på lärare och stödpersonal. Barn som får mindre tid med personalen i förskolan, elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan och får svårare att nå gymnasieexamen vilket i sin tur leder till att de får svårare att komma ut på arbetsmarknaden. För det finns ingen mer effektiv arbetsmarknadspolitik, ingen bättre integrationspolitik eller brottsförebyggande åtgärd än en riktigt bra skola! 

De kraftiga besparingarna har väckt starka reaktioner hos lärarfacket som menar att ”belastningen på våra lärare kommer att öka”. Det är en katastrof för våra drabbade medlemmar”. Liberalerna och Linköpingslistan anser att personalen är vår viktigaste resurs och den måste vi värna. Vi måste göra allt vi kan för att säkerställa en god arbetsmiljö så att fler vill utbilda sig till lärare, stanna kvar i yrket och jobba längre. Socialdemokraterna och Moderaterna gör tvärtom och visar på en skolfientlighet som vi inte sett maken till. 

Skolan har aldrig varit moderaternas starkaste gren men Socialdemokraterna har både före och under valrörelsen lovat mer resurser till både förskolan och skolan. Var det bara tomma löften? 

Vad skolan behöver är mer resurser och inte mindre. Politik handlar om att prioritera och det står nu helt klart för oss och alla andra vad Socialdemokraterna och Moderaterna väljer att inte prioritera, nämligen skolan. Linköpings elever och lärare förtjänar en skolpolitik som sätter skolan i första rummet. En skola med engagerade medarbetare med rätt kompetens och rimliga arbetsvillkor. 

Spara inte på skolan!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa