S+M: Kritiken är inte värdig att bemöta

Det är märkligt att Cocozza nu så starkt kritiserar ett beslut som representanter för hans egna parti ställt sig bakom, skriver Kristina Edlund (S) och Niklas Borg (M).

Vi i Tillsammans för Linköping har stor respekt för den kompetens som kommunens tjänstepersoner besitter, skriver Kristina Edlund (S) och Nklas Borg (M) i ett svar på Michael Cocozzas debattartikel i tisdagens tidning.

Vi i Tillsammans för Linköping har stor respekt för den kompetens som kommunens tjänstepersoner besitter, skriver Kristina Edlund (S) och Nklas Borg (M) i ett svar på Michael Cocozzas debattartikel i tisdagens tidning.

Foto: Arkivbilder

Debatt2023-05-31 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "S+M-styrets beslut strider mot lagen" (30/5):

Om det är något som öppnar upp för en rättsosäker hantering av ärenden så är det precis det som Michael Cocozza (LL) och Linköpingslistan gör när de utefter egen agenda väljer om förtroende ska finnas för kommunens tjänstepersoner eller om de, när bedömningen från kommunens tjänstepersoner inte passar, söker efter åsikter från annat håll. 

Vi i Tillsammans för Linköping har stor respekt för den kompetens som kommunens tjänstepersoner besitter. Som grund för våra politiska beslut ligger därför deras bedömningar och som komplettering även bedömningar från vår medlemsorganisation Sveriges Kommuner och Regioner, just för att säkerställa en rättssäker hantering av ärenden.

Nedan följer våra svar kring hanteringen av de ärenden som Cocozza lyfter:

1. Det stämmer inte att kommunens uppsägning av tomträtten strider mot lagen, vilket vi har påtalat varje gång Cocozza (LL) har lyft detta ärende. När uppsägningen skedde fick tomträttshavaren den lagstadgade tiden bestående av tre månader på sig att överklaga beslutet men någon sådan inkom aldrig och uppsägningen av tomträtten vann därför laga kraft.

2. Vi förstår att Linköpingslistan är av annan åsikt men enligt kommunens jurister och SKR så hör beslutet om skolnedläggningarna hemma i barn- och ungdomsnämnden utifrån kommunens reglemente. 

3. Att kommunen redovisar våra pensionsåtaganden som vi gör beror på att vi följer det beslut som togs av kommunfullmäktige 1998 och som fastställer att Linköpings kommun ska redovisa sina pensionsåtagande enligt fullfondsmodellen. Detta har också varje fullmäktige sedan dess ställt sig bakom. Vi följer med andra ord samma form av redovisning som Linköpings kommun har gjort sedan 1998. 

4. Det vi, precis som flera andra partier inklusive Linköpingslistan, har gjort är att vi har berättat för Linköpingsborna vad vi tycker och står i frågan. Detta har vi valt att göra utifrån vårt ansvar för hela kommunen och med anledning av den helt uteblivna kommunikationen och förankringen med politiken i en fråga som påverkar hela kommunen. Det bryter varken mot skollagen eller regeringsformen. 

5. Vi håller med om att det är viktigt att på alla sätt motverka arbetslivskriminalitet och förhindra missbruk av offentliga medel och därför har vi sett till bolagen ska följa instruktioner om att motverka skattebrott i bolagens entreprenadverksamhet. 

6. Beslutet om indraget bidrag till Ibn Rushd togs av kultur- och fritidsnämnden och då lämnades inga synpunkter från Linköpingslistan. Det är därför märkligt att Cocozza nu så starkt kritiserar ett beslut som representanter för hans egna parti ställt sig bakom. Att i sin märkliga kritik också blanda in främlingsfientlighet är att sänka den här diskussionen till en extremt låg nivå som inte är värdig att bemöta.