Sluta skapa dimridåer – håll er till fakta

Att Fredrik Lundén, moderat ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, är en stor anhängare av privata aktörer inom vuxenutbildningen och friskolor är väl knappast någon nyhet för någon. Men nu var det väl knappast det vår debattartikel handlade om, skriver Åsa Wennergren (L) och Johan Thorén (L).

Så vår fråga till er Socialdemokrater kvarstår. Varför drog ni inte i nödbromsen, skriver Åsa Wennergren (L) Johan Thorén (L).

Så vår fråga till er Socialdemokrater kvarstår. Varför drog ni inte i nödbromsen, skriver Åsa Wennergren (L) Johan Thorén (L).

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2024-05-25 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Högt tonläge men tveksamt eftermäle" (17/5):

Vi ställde frågan till Socialdemokraterna som återigen sviker sina väljare. Varför drog ni inte i den omtalade nödbromsen, det vill säga varför röstade ni för att öppna upp för auktorisation inom vuxenutbildningen? Detta innebär att du, Anderas Williamsson, socialdemokratisk ledamot i nämnden nu ger privata utbildningsanordnare möjlighet att ansöka till kommunen att bedriva vuxenutbildning. Var finns trovärdigheten i ett sådant agerande? Att rösta för privata utbildningsanordnare i stället för att låta Linvux, Linköpings kommunala vuxenutbildning ta över utbildningen. Ett högt pris att betala för att få sitta vid makten. Nedläggning av grundskolor, nedläggning av förskolor, stora nedskärningar inom skolan på grund av att ni inte kompenserat för prisökningar, nedläggning av icke lagstadgade verksamheter som Lotsen, ReAktiva och Ådala. Och nu detta – bifall till privata utbildningsanordnare. Vi bävar! Vad kommer näst?

Det stämmer att vi haft ansvaret för vuxenutbildningen under lång tid, men i det här fallet fungerar det inte att som ni oftast gör hänvisa till tidigare styre. Auktorisationssystemet påbörjades i januari 2020. Därefter följde en period av distansundervisning på grund av corona, vilket försvårade för uppföljning, något som även styret borde känna till. I augusti 2022 gav därför bildningsnämnden ett uppdrag till utbildningsdirektören att genomföra en översyn av systemet utifrån bland annat kvalitet och dimensionering. Nu är har det snart gått två år under ert styre, men ännu har vi inte sett något resultat av den granskningen.

Visst kan man vända och vrida på saker för att skapa dimridåer för läsare, men vi har aldrig påstått att ni öppnat upp för nya auktorisationsområden. Det vår fråga gällde var ett redan befintligt auktorisationsområde, det vill säga det som sagts upp av Astar. Som även Socialdemokraterna vet är Linköpings kommunala vuxenutbildning hårt ansatt av besparingskrav vilket bland annat beror på färre elever. Genom att rösta för att öppna upp för privata utbildningsanordnare bidrar ni till bristande tjänstgöringsunderlag och besparingskrav för den kommunala vuxenutbildningen.  

Som S+M-styret känner till är det ett helt nytt läge för vuxenutbildningen i dag med betydligt färre elever än tidigare. Då är vårt alternativ att inte öppna upp för auktorisation av SFI. Enligt de uppgifter vi har är det helt felaktigt av er att påstå att den kommunala vuxenutbildningen inte kan ta emot dessa elever. Det finns plats. 

Så vår fråga till er Socialdemokrater kvarstår. Varför drog ni inte i nödbromsen? Var tog ert mod vägen? Varför gjorde ni ingenting åt detta nu när ni hade chansen att säga nej till fler friskolor? Moderaterna har ju ingen majoritet utan er. 

Att begreppet friskolor inte används inom vuxenutbildningen känner vi till. Men för läsarna är det ett förtydligande att precis som för friskolor bedrivs undervisningen av privata bolag även inom vuxenutbildningen. 

Ni tog över styret 2022. Nu är det 2024. Nu är det väl ändå dags för er Socialdemokrater och Moderater att ta ansvar för den politik ni för. Den som nu drabbar välfärden. 

Vad vi vet finns en överenskommelse på riks om friskolorna som även Fredrik Lundén kan ta del av. Några tomma ord handlar det inte om från oss Liberaler. Det får i så fall ni Moderater stå för.