Högt tonläge men tveksamt eftermäle

Åsa Wennergren (L) och Johan Thorén (L) har ett förvånansvärt högt tonläge med tanke på att ert parti har styrt kommunen i 12 år av de senaste 13 åren, skriver Fredrik Lundén (M) och Andreas Williamsson (S).

Det är inte aktuellt för S+M-styret att öppna upp nya auktorisationsområden inom vuxenutbildningen, vilket felaktigt påstås. Det är heller inte tal om att öppna upp för nya privata aktörer, skriver Fredrik Lundén (M) och Andreas Williamsson (S).

Det är inte aktuellt för S+M-styret att öppna upp nya auktorisationsområden inom vuxenutbildningen, vilket felaktigt påstås. Det är heller inte tal om att öppna upp för nya privata aktörer, skriver Fredrik Lundén (M) och Andreas Williamsson (S).

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2024-05-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "(L): Varför drog ni inte i nödbromsen?" (30/4):

Liberalerna har dessutom haft det politiska ansvaret för vuxenutbildningen under alla dessa år. Men uppenbarligen går det snabbt att skaka av sig det egna ansvaret, så låt oss backa bandet och reda ut påståendena: 

Det är inte aktuellt för S+M-styret att öppna upp nya auktorisationsområden inom vuxenutbildningen, vilket felaktigt påstås. Det är heller inte tal om att öppna upp för nya privata aktörer. I Linköping bedrivs SFI-utbildning i kommunal regi eller av privata auktoriserade utförare som behöver leva upp till ett antal krav för att vara auktoriserade. Begreppet “friskolor” används för övrigt inte inom vuxenutbildningen, det borde Åsa Wennergren och Johan Thorén känna till.

Eftersom auktorisation var en ny modell för Linköping skulle även själva auktorisationen följas upp och utvärderas, men det gjordes inte på ett tillfredsställande sätt, vilket gör S+M-styrets arbete större denna mandatperiod. Det som nu faktiskt sker är en genomlysning av ett av de områden som redan finns. 

Övriga auktorisationsområden kommer också att genomlysas framöver eftersom detta inte tidigare gjorts ordentligt. Vad dessa genomlysningar kommer att visa är för tidigt att säga. Däremot vet vi att det kan krävas förändringar i samband med att antalet elever i kommunen minskar. 

Det är lätt att ha ett högt tonläge i debattartiklar men det är något annat att gå från ord till handling. Ett tydligt exempel är agerandet i arbetsmarknadsnämnden, där besluten tas. Där har Liberalerna inte presenterat något alternativt förslag för de 400 elever som riskerar att bli utan utbildningsplats i höst. Åsa Wennergren uttryckte även i fullmäktige att man inte har ett ansvar för helheten i opposition, vilket Liberalerna visar med all önskvärd tydlighet genom sitt agerande.

Om kommunen med kort varsel måste ställa om sin verksamhet för att ta hand om de nya eleverna blir det med stor sannolikhet dyrare. Att allting sker så fort beror dessutom på att uppsägningstiden för auktorisation infördes endast sex månader när Liberalerna införde auktorisationssystemet. 

För oss är det tydligt att Liberalerna inte varit tillräckliga i sitt politiska ledarskap. För att säkerställa att eleverna får en god utbildning hade det behövts tidigare uppföljningar och längre uppsägningstid för att ställa om när en utförare avslutar sitt uppdrag.

Slutligen noterar vi att Liberalerna nationellt säger sig svänga i frågan om friskolor i Sverige. Vad som faktiskt kommer förändras i ert agerande lär framtiden utvisa, än så länge känns det mest som tomma ord.