Skrämmande att ni inte förstår sambandet

Vi känner inte till någon annan kommun som lyckats lägga ner 18 skolor på ett halvår. Ni har alltså slagit rekord i skolnedläggningar, skriver Åsa Wennergren (L) och Cecilia Helber (LL).

Debatt 1 juni 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "(S+M): Gemensam politik som fokuserar på helheten" (23/5):

Kristina Edlund (S) och Niklas Borg (M) menar att de tar ansvar för helheten genom att lägga ner och spara på skolan och undrar varför vi, Åsa Wennergren (L) och Cecilia Helber (LL), inte lyfter andra viktiga välfärdsfrågor än skolan. Vi förstår att frågan om era besparingar är känslig för er och därför tar ni till argument som förvånar. Det är skrämmande att ni i styret inte förstår sambanden. Att det ni sparar på skolan får negativa konsekvenser på andra områden. 

Ni hänvisar till vad andra kommuner gör men det är nog oväsentligt för de barn, elever och personal inom förskolan och skolan som drabbas av era nedläggningar och besparingar. Vi känner inte till någon annan kommun som lyckats lägga ner 18 skolor på ett halvår. Ni har alltså slagit rekord i skolnedläggningar. Dessutom har det inte gjorts så stora neddragningar inom socialtjänst och omsorgen som inom skolan och det är väl för väl det. Ni har väl inte hunnit med det ännu då ni haft fullt upp med att försvara er skolfientliga politik och agera på ett sätt som gör det svårt för rektorer att våga fatta beslut. Det som klart framgått är att ni inte förstått att er roll som politiker är att skapa en bra arbetsmiljö för rektorer och inte tvärtom. I stället för att tala om för oss med lång erfarenhet från skolan vad vi bör göra borde ni ägna er åt att läsa Skollagen. 

 

Ni säger att ni genom att lägga ner skolor prioriterar resurser till undervisning. Låter märkligt i våra skolöron. Nedprioritera är väl snarare det rätta ordet. För det första så borde ni klara av att göra två saker samtidigt. Det går att satsa på skolan utan att lägga ner 18 skolor.

Vi ser en stor risk båda vad gäller barnen och elevernas studiemiljö och lärarnas arbetsmiljö. Effekten blir att man fyller på med ännu fler barn och elever än vad som är lämpligt för miljön på mottagande skolor. Era nedskärningar leder till att lärare slutar och det vi nyligen kunde läsa i Corren om förskollärare som väljer att sluta på grund av dålig arbetsmiljö är bara ett exempel. Hur var det nu? Lovandes det inte stora satsningar på förskolan före valet? För det andra har ni inte kompenserat fullt ut för alla kostnadsökningar i verksamheterna vilket lett till stora neddragningar. Det är inte bara arbetskläder som personalen behöver utan full kompensation för kostnadsökningar och politiker som ser skolans behov. 

Det ni verkar ha svårt att förstå är att en bra skola och förskola är nyckeln till framtiden. Därför uppmanar vi er åter igen: Sluta spara på skolan!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa