SD: Dags för majoriteten att våga debattera mot oss

Om du vill undvika ett hårt debattklimat, se då till ni inom majoriteten åtminstone gör ett försök bemöta oppositionens frågor. Jag tror inte vi fick ett enda konkret svar på hela kommunfullmäktige, skriver Max Haienhjelm, SD Åtvidaberg.

Till saken hör att många av de ledande politikerna inom den rödgröna majoriteten är barndomsvänner. Vänskapskorruption (sossekorruption), eller ärliga intentioner? Det får du avgöra, skriver Max Haienhjelm, SD Åtvidaberg.

Till saken hör att många av de ledande politikerna inom den rödgröna majoriteten är barndomsvänner. Vänskapskorruption (sossekorruption), eller ärliga intentioner? Det får du avgöra, skriver Max Haienhjelm, SD Åtvidaberg.

Foto: Lotta Willsäter

Debatt2023-12-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Uppskruvad retorik från SD – ledamöter skräms till tystnad" (5/12):

Hej Linda, först och främst vill jag tacka dig för din debattartikel! Jag hoppas därmed att få svar på de väldigt konkreta frågorna vi framförde under debatten. 

För det andra kan du lämna offerkoftan i kapprummet. Ditt parti är kanske det som bär störst ansvar för att polarisera den politiska debatten. Det är fegt att aktivt välja att inte besvara raka och tydliga frågor som avlönad politiker och gruppledare inom en politisk majoritet.

En liten utvikning innan jag återkommer till ärendet i sak är frågan om inkompetens som du lyfter. Uttrycket dök upp i interpellationsdebatten riktad mot Thomas Lidberg (S) och Lennart Pettersson (V). Om du vill ta åt dig i sammanhanget är det din ensak. Interpellationen avhandlade det politiska ansvaret för missförhållandena inom kommunens äldreomsorg. Kontexten du utelämnar var att jag nämnde att det antingen rör sig om inkompetens eller direkt underlåtenhet i sammanhanget för politikens uteblivna agerande mot de signaler som verksamheterna och facken skickat till politiken under många år om att verksamheterna behöver mer resurser.  

Jag framförde fyra huvudsakliga frågor i debatten under ärende 7. 

1. Varför vill ni att era närmaste kollegor och politikerna med högst arvode ska fatta beslut om tolkningar och tillämpningar av sina förmåner och arvoden? 

2. Ni hävdar att arvodesberedningens beslut har en budgetpåverkande effekt men att arvodesberedningen saknar budgetansvar, där av måste en förändring ske. Samtidigt beslutade majoriteten på KS i november att utskotten under kommunstyrelsen som saknar verksamhetsansvar och budgetansvar ska få besluta om E-förslag av principiell karaktär vilket kan innebära avsevärda konsekvenser för budget och verksamhet, hur försvarar ni den logiken?

3. Ni hänvisar till att regelverket som arvodesberedningen har att tolka är oklart och lämnar stort tolkningsföreträde. Varför förtydligar ni inte regelverket i första skedet? 

4. SD Åtvidaberg har sedan förslaget om en ny organisation för arvodeshantering uppmanat till blocköverskridande överenskommelser för att skapa en bred politisk enighet. Varför har ni ens försökt skapa en sådan överenskommelse? 

Med tanke på att svar uteblev under sammanträdet med kommunfullmäktige emotser jag det nu. 

Nu vill jag rikta mig direkt till dig som läsare. Bakgrunden till förändringen av arvodesberedning är att den rödgröna majoriteten som styr Åtvidaberg har haft svårt att driva igenom kontroversiella ärenden i arvodesberedningen. Först ville de neka oppositionens lagstadgade rättighet att ta ut förlorad arbetsförtjänst. Sen ville de inskränka möjligheterna för oppositionen att anordna förmöten. Slutligen hade de problem att driva igenom beviljandet av omställningsstöd till en kollega inom den rödgröna majoriteten på extremt tvivelaktiga grunder. Efter turerna med omställningsstödet dök ärendet om ny organisation för arvodesberedningen upp. Till saken hör att många av de ledande politikerna inom den rödgröna majoriteten är barndomsvänner. Vänskapskorruption (sossekorruption), eller ärliga intentioner? Det får du avgöra. 

Avslutningsvis – Linda, om du vill undvika ett hårt debattklimat, se då till ni inom majoriteten åtminstone gör ett försök bemöta oppositionens frågor. Jag tror inte vi fick ett enda konkret svar på hela kommunfullmäktige. Det är bokstavligt talat det absolut minsta ni kan göra som avlönade politiker.