Sänk skatten och flytta tillbaka makten

Under mandatperioden har Alliansen haft en samsyn i många frågor, men i frågan om skattesänkning har Kristdemokraterna tyvärr stått ensamma, skriver debattören.

Debatt2022-06-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Med så mycket kan Linköping sänka skatten" (1/6):

Kristdemokraterna Linköping kan bara instämma med Fria Moderata studentförbundet om att kommunens pengar är medborgarnas och att det är viktigt att slå vakt om den enskildes ekonomiska frihet. 

I valrörelsen 2018 gick kristdemokraterna i Linköping till val på att sänka skatten med en krona. I samtliga budgetförhandlingar under mandatperioden 2018–2022 har Kristdemokraterna fortsatt att driva frågan om att Linköpingsborna ska få en skattelättnad. Vi vet att så har skett under de senaste fyra åren i andra kristdemokratiskt ledda kommuner som till exempel Huddinge och Vallentuna. 

Fria Moderata studentförbundet frågar sig varför Alliansen inte sänkt skatten trots att möjligheten funnits. Att leda en kommun tillsammans med tre andra partier kan liknas vid ett äktenskap. Alla parter måste vilja och visa på handlingskraft, när det kommer till gemensamma politiska prioriteringar. Under mandatperioden har vi haft en samsyn i många frågor, men i frågan om skattesänkning har Kristdemokraterna tyvärr stått ensamma. 

Vi är övertygade om att Linköpingsborna vill ha sänkt skatt. Enligt en undersökning som Svenskt näringsliv låtit göra i mars 2022 ansåg nästan sex av tio svenskar att skattetrycket borde minska och endast en av fem ansåg att det inte borde det. Det är talande siffror. 

Att sänka skatten handlar inte om att minska resurserna till välfärden utan om att flytta tillbaka makten från politiken till individer, familjer och frivilliga gemenskaper.