Saabs vapenaffärer är ett moraliskt haveri

Saabs vapenexport till krigförande diktaturer som driver humanitära katastrofer, liksom den i klimatkrisens Jemen, är vare sig förenlig med säkerhet eller hållbar utveckling, skriver Eira Hedlund, Fridays for Future och Kerstin Bergeå, Svenska Freds.

Genom att sälja krigsmateriel till stater som förtrycker HBTQI-personer bidrar Saab därför till att legitimera dessa staters beteende och hålla dess ledare vid makten, skriver debattörerna.

Genom att sälja krigsmateriel till stater som förtrycker HBTQI-personer bidrar Saab därför till att legitimera dessa staters beteende och hålla dess ledare vid makten, skriver debattörerna.

Foto: Dennis Pettersson

Debatt2024-04-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Saab: Säkerhet är en förutsättning för hållbar utveckling" (12/4):

I en replik på var artikel skriver Saabs kommunikationschef Viktor Wallström att bolaget arbetar för frihet och trygghet. Svaren påminner om de som gavs från bolagets ledning då vi ställde liknande frågor på torsdagens bolagsstämma. Kritik mot att Saab exporterar vapen till krigförande diktaturer som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten viftas bort med löst relaterade hänvisningar till Ukrainas rätt att försvara sig och statistik om dödstalen i Jemen besvaras svepande med att Saab arbetar för att skydda befolkningar och samhällen. Frågan om vilka befolkningar och samhällen som åsyftas valde Saabs vd att inte svara på.

Centralt i Wallströms replik, tillika på bolagsstämman, är att Saab och svenska staten har gedigna processer för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter vid vapenaffärer. Om avvägningsprocesserna är så noggranna som bolaget påstår visar det med otvetydig tydlighet att bolaget, och svenska staten, är medvetna om var vapnen hamnar och hur de används. Att, med full vetskap om de humanitära katastrofer de bidrar till, ändå fortsätta är inget annat än ett komplett moraliskt haveri. 

Wallström understryker också Saabs tro på människors lika värde oavsett sexuell läggning, men i realiteten används deras vapen av auktoritära regimer i stater där HBTQI-personer riskerar dödsstraff. Det världens HBTQI-personer behöver är inte vackra ord och reklamfilmer, utan konkret handling. 

I odemokratiska stater är en stark militärmakt ofta ett sätt att hålla krav på frihet och demokratiska reformer nere. Genom att sälja krigsmateriel till stater som förtrycker HBTQI-personer bidrar Saab därför till att legitimera dessa staters beteende och hålla dess ledare vid makten. Forskning visar att vapenexport till odemokratiska regimer ökar risken att dessa använder våld mot sin befolkning. I dessa länder bidrar Saabs vapenaffärer kanske till regeringarnas frihet och trygghet, som Wallström skriver, men också till ökad osäkerhet, ofrihet och otrygghet för utsatta HBTQI-personer.

Wallström påstår att säkerhet är “en grundläggande förutsättning för hållbar utveckling”. Men Saabs vapenexport till krigförande diktaturer som driver humanitära katastrofer, liksom den i klimatkrisens Jemen, är vare sig förenlig med säkerhet eller hållbar utveckling.

Efter ett tag slutade mötespresidiet låta oss ställa frågor och valde istället att fortsätta med dagordningen. Vi kommer fortsätta ställa vapenindustrin till svars, för fred och klimaträttvisa.