Säkerhet är en förutsättning för hållbar utveckling

I en gemensam debattartikel hävdar Fridays for Future och Svenska Freds att Saab står i vägen för klimaträttvisa. Frågan kokar ytterst ned till huruvida man anser att länder ska ha rätt och möjlighet att försvara sig mot angrepp. Säkra och trygga människor och samhällen är en grundläggande förutsättning för övrig hållbar utveckling, skriver Saabs kommunikations- och hållbarhetsdirektör Viktor Wallström i en replik.

Våra ansträngningar har gett resultat; sedan år 2020 har vi minskat utsläppen med 26 procent i vår egen verksamhet. Vi har tydliga och långsiktiga mål på samtliga hållbarhetsområden, skriver Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetschef på Saab.

Våra ansträngningar har gett resultat; sedan år 2020 har vi minskat utsläppen med 26 procent i vår egen verksamhet. Vi har tydliga och långsiktiga mål på samtliga hållbarhetsområden, skriver Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetschef på Saab.

Foto: Fredrik Quist

Debatt2024-04-12 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Saab står i vägen för klimaträttvisa" (11/4):

Beklagligtvis har de senaste årens omvärldsutveckling – inte minst Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina – tydliggjort att behovet av att kunna försvara sig tyvärr fortfarande är stort och högst verkligt. Saabs uppdrag är att utveckla, producera och tillhandahålla försvarsmateriel så att länder ska ha möjlighet att försvara sin självständighet, frihet och trygghet. 

Att hävda att försvarsindustrin inte kan vara hållbar är – i sin tur – ohållbart. Tvärtom är säkerhet en grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. På Saab arbetar vi dessutom hårt med våra egna hållbarhetsfrågor, inklusive med att minska utsläppen i vår egen verksamhet. Våra ansträngningar har också gett resultat; sedan år 2020 har vi minskat utsläppen med 26 procent i vår egen verksamhet. Vi har tydliga och långsiktiga mål på samtliga hållbarhetsområden. 

Debattörerna kritiserar också Saab för vapenexport. Sverige har en demokratiskt beslutad och strikt lagstiftning kring vapenexport, där varje enskild exportaffär måste godkännas av den statliga myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP). I våra egna processer och i statens bedömning utvärderas en rad parametrar som påverkar beslutet, till exempel statsskick, situationen kring mänskliga rättigheter, huruvida exportaffären kan anses bidra till Sveriges egen försvarsförmåga och vilken produkttyp det handlar om i relation till den politiska situationen i landet i fråga. Vidare upprättas slutanvändarintyg som kontrollerar att produkterna hamnar som det var tilltänkt, samt att de inte får vidareexporteras utan explicit godkännande från den svenska staten.

Saab är en av Sveriges största privata arbetsgivare med över 17 000 anställda på mer än 40 orter i landet. Vi är en viktig del av svensk arbetsmarknad, en del av Försvarsmaktens förmåga att försvara landet och en del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. I den av debattörerna omnämnda reklamkampanjen lyfter vi fram hur vi är en del av Sverige och berättar om vilken kompetens och förmåga som Saab som bolag – och Sverige som nation – besitter. Teknik och innovation som vi alla ska vara stolta över. 

Debattörerna kritiserar också märkligt nog att vi lyfter fram vad de själva definierar som ett ”queerpar”. På den punkten vill jag vara extra tydlig: vi på Saab tror på och verkar för människors lika värde oavsett sexuell läggning, könstillhörighet, religion, politisk uppfattning eller annat. Detta lyfter vi med stolthet också fram i kampanjen. Det i sin tur innebär inte att alla våra kunder ser världen som vi gör. Vi inser att det finns skillnader i kultur, religion och statsskick runt om i världen, och vår övertygelse är att lösningar på problem och oliktänkande bättre uppnås genom kontakt, interaktion och handel snarare än distansering. Vi tar tydligt och konsekvent avstånd från förtryck och diskriminering. Påståenden om att våra produkter skulle bidra till den typen av förtryck förblir grundlösa och vår exportlagstiftning reglerar att exporterat försvarsmateriel inte ska kunna användas för att förtrycka den egna befolkningen.

Vi anser att alla länder har rätt till ett försvar – först och främst för att avskräcka från väpnade angrepp, men också för att vid behov kunna försvara sitt land och sin befolkning. Precis det som Ukraina tvingas göra varje dag. Vi på Saab är stolta över vårt arbete med att utveckla världsledande produkter som bidrar till att göra det möjligt.