Saab står i vägen för klimaträttvisa

Saab kapitaliserar de facto på väpnade konflikter, krig, ökade spänningar och odemokratiska regimer. Medan bomberna faller, ramlar pengarna in på aktieägarnas, och Saabs lednings, konton, skriver Eira Hedlund, Fridays for Future och Kerstin Bergeå, Svenska Freds.

I dag kommer vi, på Saabs årsstämma, ställa bolaget till svars för deras destruktiva verksamhet och hur de försöker rentvätta den med vackra reklamkampanjer, skriver debattörerna.

I dag kommer vi, på Saabs årsstämma, ställa bolaget till svars för deras destruktiva verksamhet och hur de försöker rentvätta den med vackra reklamkampanjer, skriver debattörerna.

Foto: TT

Debatt2024-04-11 10:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

“Det är så sorgligt och avskyvärt att så mycket vapen har hamnat i fel händer. Många krigsförbrytelser mot civila har begåtts i Jemen av Saudiarabien-koalitionen. De som säljer vapen till denna koalition bidrar till dess brott. Dessutom luras det svenska folket, som aldrig skulle acceptera vapenhandeln om de visste att priset var attacker som dödar barn och civila i Jemen!” 

Orden kommer från Abdulsalam Al Daheb, fredsaktivist från Jemen; ett land som genomlider en av vår samtids värsta humanitära katastrofer. En aktör som har tjänat på detta krig är svenska Saab, som sålt krigsmateriel för miljardbelopp till diktaturen Förenade Arabemiraterna, en av de krigförande parterna i kriget. Enligt Rädda Barnen beräknas fler än 85 000 barn ha dött som en följd av kriget. Men i Saabs reklam syns inte denna förödelse. I stället berättas om hur Saab “försvarar” queera pars rättigheter – par som hade riskerat fängelse eller dödsstraff från vissa av de auktoritära regimer som Saab säljer vapen till. 

2022 var antalet dödade i väpnade konflikter dubbelt så högt som året innan. 237 000 människor förlorade då sina liv – ungefär dubbelt så många som det bor i Linköping, staden där Saab i dag har sin årsstämma. 

Vapenexport bidrar inte bara till större risker för hot och direkt våld mot människor, export till odemokratiska regimer legitimerar också förtryck och vapenindustrin innebär enorma växthusgasutsläpp. Det uppskattas att den globala militärindustrin står för nära 6 procent av de totala växthusgasutsläppen, men utsläppen har förhandlats bort från internationella klimatramverk.

Klimatkrisen förstärker redan existerande orättvisor och riskerar att eskalera pågående konflikter eller, genom migrationskriser och resursbrist, alstra nya motsättningar. Matosäkerhet, torka, naturkatastrofer och ekosystemkollaps skapar instabilitet och en osäker tillvaro för en växande del av världens befolkning och bidrar därmed till ett försämrat säkerhetsläge globalt. Att Saab påstår sig arbeta för ett säkrare samhälle, när de i verkligheten ökar otryggheten i världen, är inget annat än ett tomt och genomskinligt PR-trick.

Människor och områden som drabbas hårt av klimatförändringar är även mer sårbara för andra påfrestningar. I ett land som på grund av klimatförändringar är beroende av import kan hela livsmedels-, vatten- eller energiförsörjningen snabbt slås ut av en väpnad konflikt och orsaka akuta humanitära katastrofer. Det är en dubbel orättvisa att de människor som redan drabbas hårdast av klimatkrisen dessutom riskerar väpnade konflikter i dess spår.

Saab påstår sig sticka ut som en av få vapenindustrier som aktivt driver ett så kallat “hållbarhetsarbete”. Men faktum kvarstår att vapentillverkning aldrig kan vara hållbart, vare sig socialt eller ekologiskt. Saab kapitaliserar de facto på väpnade konflikter, krig, ökade spänningar och odemokratiska regimer. Medan bomberna faller, ramlar pengarna in på aktieägarnas, och Saabs lednings, konton. 

“Det är ett grundläggande mänskligt behov och en mänsklig rättighet att känna trygghet”. Orden är direkt hämtade från Saabs hemsida. Detta Saabotage är inget annat än ett hån mot de som dagligen drabbas av konflikter och klimatkatastrofer.

I dag kommer vi, på Saabs årsstämma, ställa bolaget till svars för deras destruktiva verksamhet och hur de försöker rentvätta den med vackra reklamkampanjer. I morgon genomför Fridays for Future demonstrationer på flera orter runtom i landet, mot Saabs vapenexport och för klimaträttvisa.