Sänkt avgift för barn i ekonomisk utsatthet

Vi socialdemokrater vill att hushåll med max 26 250 kronor i inkomst per månad ska få cirka 80 procents rabatt på kulturskolans terminsavgift, skriver debattören.

Om vi sänkt avgiften till kulturskolan för alla barn i kommunen hade fått konsekvensen blivit att vi haft färre platser, skriver debattören.

Om vi sänkt avgiften till kulturskolan för alla barn i kommunen hade fått konsekvensen blivit att vi haft färre platser, skriver debattören.

Foto: Emelie Wiman-Lindqvist

Debatt2023-03-31 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Sänk Kulturskolans avgift till en rimlig nivå" (24/3):

Det är viktigt att inget barn förlorar chansen till en meningsfull fritid på grund av ekonomisk utsatthet. Därför behövs en kraftig rabatt i kulturskolan för de familjer med lägst inkomst.

I dessa tider av inflation drabbas familjer med låga inkomster hårdast. Ska man välja mellan mat på bordet och en fritidsaktivitet för barnen är det enkelt att förstå vad som kommer i första hand. Barn som bor i socioekonomiskt utsatta områden har särskilt lågt deltagande i kulturskolan.

Vi socialdemokrater vill därför att hushåll med max 26 250 kronor i inkomst per månad ska få cirka 80 procents rabatt på terminsavgiften. Det är synd att ni kristdemokrater motsätter er detta och enbart fokuserar på familjerna som inte omfattas av rabatten. Ni nämner dessutom inte att kommunen redan i dag subventionerar samtliga familjers terminsavgifter i kulturskolan, oavsett inkomst.

Om vi sänkt avgiften till kulturskolan för alla barn i kommunen hade fått konsekvensen blivit att vi haft färre platser. Färre barn hade därmed kunnat ta del av utbudet. Med en kristdemokratisk skattesänkning är risken dessutom stor att många barn inte haft råd med kulturskolan eftersom kommunen då hade behövt se över om vi kunnat subventionera avgifterna på det sätt vi gör i dag. 

Vi ser fram emot att diskutera frågan vidare i kommunfullmäktige.