S och M: Kommunalskatten förblir oförändrad

Kommande år väntar ett ansträngt ekonomiskt läge, vilket även märks i människors privatekonomi. Mot bakgrund av detta anser vi att det skulle vara ansvarslöst både att sänka och höja kommunalskatten just nu, skriver debattörerna.

Debatt 3 februari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "KD: Ingen tydlig politisk inriktning i vinnande budget" (26/1):

I många kommuner tvingas man lägga besparingar just nu, vilket vi inte behöver göra i Linköping. Vi är två partier som är vana vid att leda i både goda och tuffa tider, vilket vi tror Linköpingsborna vinner på.

För första gången någonsin styrs Linköping av Socialdemokraterna och Moderaterna. Förutom trygghetsfrågor och välfärd är en av våra främsta prioriteringar att hålla kommunens ekonomi i balans. Kommande år väntar ett ansträngt ekonomiskt läge, vilket även märks i människors privatekonomi. Mot bakgrund av detta anser vi att det skulle vara ansvarslöst både att sänka och höja kommunalskatten just nu. 

Liselotte Fager (KD) och Lars Roxå (KD) anklagar oss för att inte ha en tydlig politisk inriktning, men det håller vi inte med om. Vi har en tydlig bild av var vi vill ta Linköping och vi är överens om hur vi ska möta de stora samhällsutmaningarna. 

Vi kan inte acceptera ett parallellsamhälle med olika kriminella gäng eller att det finns människor i Linköping som inte har rätt att vistas i Sverige. Vi kan inte acceptera att personal inom skola och omsorg väljer att lämna kommunen på grund av dåliga arbetsvillkor. Vi kan heller inte acceptera att de äldre eller barnen i skolan ska behöva betala för de tuffare ekonomiska tiderna. 

Den här mandatperioden kommer vi göra allt vi kan för att inte behöva lägga besparingar. Linköping har i grunden en välskött ekonomi, och vi kan exempelvis spara in stora summor på lokalkostnader i stället för att minska personaltätheten i skolan och förskolan. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa