KD: Ingen tydlig politisk inriktning i vinnande budget

Moderaterna och Socialdemokraterna är två partier med olika ideologisk bakgrund. Resultatet av det gemensamma styret riskerar därför att bli en gyllene medelväg, skriver debattörerna.

Vi kristdemokrater lade fram vår egen budget "Med ansvar för varje Linköpingsbo" som prioriterar satsningar på trygghet, äldreomsorg och den i valet utlovade skattesänkning för Linköpingsborna, skriver debattörerna.

Vi kristdemokrater lade fram vår egen budget "Med ansvar för varje Linköpingsbo" som prioriterar satsningar på trygghet, äldreomsorg och den i valet utlovade skattesänkning för Linköpingsborna, skriver debattörerna.

Foto: Kenneth Pils

Debatt2023-01-26 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har precis firat in ett nytt år och det är på sin plats att göra några politiska reflektioner över det gångna året. Vid fjolårets sista kommunfullmäktige beslutades budgeten för Linköpings kommun. Vi kristdemokrater lade fram vår egen budget "Med ansvar för varje Linköpingsbo" som prioriterar satsningar på trygghet, äldreomsorg och den i valet utlovade skattesänkning för Linköpingsborna. Vi sätter såväl kärnverksamheten som förbättrad privatekonomi för medborgarna i centrum, där skiljer vi oss från övriga partier. Vi är ett tydligt borgerligt parti med högt socialt ansvarstagande som vågar stå för den politik vi driver. Vi är det enda borgerliga partiet som drivit en skattesänkning både före och efter valet.

Den i vår budget föreslagna skattesänkning på 20 öre motsvarar knappt en procent av nettoomsättningen i kommunens verksamhet och hade kunnat ske genom en översyn av overheadkostnaderna och byråkratisk klåfingrighet, utan att det påverkat kärnverksamheten. Skattesänkningen är för oss en tydlig markering att vi måste vara varsamma med skattebetalarnas medel, inte minst i en orolig omvärldssituation med därtill ansträngd privatekonomi. Såväl styre som opposition menade att det är oansvarigt med en skattesänkning i dessa tider, men vi anser att det är ett fullt rimligt krav att även kommunal verksamhet uppnår effektiviseringar.

Förutom nämnda skattesänkning så trycker vi på att det är viktigt att leverera kvalitet i välfärden. Vi vill prioritera de områden där medborgarna förväntar sig hög leverans från kommunen, men vi vill också vara tydliga med att kommunen måste göra prioriteringar, inte minst för att kunna trygga välfärden i framtiden.

Nu var det ju tyvärr inte vår budget som vann omröstningen i december. Efter att ha studerat styrets vinnande budget så hittar man ingen tydlig politisk inriktning. Det finns ingen klar och tydlig väg framåt. Moderaterna och Socialdemokraterna är två partier med olika ideologisk bakgrund. Resultatet av det gemensamma styret riskerar därför att bli en gyllene medelväg, en urvattnad politisk kompromiss som båda partier valt att leva med. Detta avspeglas i styrets första budget och det gagnar inte Linköpingsborna.

Vi kristdemokrater står för en klar och tydlig politik, både före och efter valet, som syftar till att varje Linköpingsbo ska få det bättre.