(S): Att söka alternativ är att ta ansvar

Vi tycker det är tråkigt och anmärkningsvärt att styret, M, KD, L med stöd av SD, inte kan se alternativ som gör att vi skulle kunna minska de varsel som lagts, skriver fyra regionråd i opposition för Socialdemokraterna.

Vi tycker inte att det är rättvist att undersköterskorna får betala en sjukvårdskris de inte orsakat, skriver debattörerna.

Vi tycker inte att det är rättvist att undersköterskorna får betala en sjukvårdskris de inte orsakat, skriver debattörerna.

Foto: Thomas Augustsson

Debatt2024-03-16 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Går inte längre att ducka för ansvaret” (12/3):

Vi socialdemokrater vill faktiskt betona att vi gärna tar ansvar och att vi av just den anledningen verkligen vill se flera vägar för att få ordning på ekonomin. 

Vi hade ganska tidigt under förra året synpunkter på att moderatledda styret gjorde alldeles för lite. Vi behöver en snabbare och mer omfattande utfasning av hyrpersonal i regionen, vi behöver gå på djupet med varför läkemedelskostnader och utomlänsvård sticker ut rejält med sina höga kostnader och vi vill avskaffa kostnadsdrivande vårdval. Vi vet att privatiseringar via vårdval idag innebär stora merkostnader för regionen inte minst när det gäller administration.

Trots risk- och konsekvensanalyser som visar att privatiseringarna är dåliga för både ekonomin och patienterna så fattar M, KD, L och SD beslut att privatisering ska genomföras. Det tycker vi är ett ideologiskt och väldigt marknadsinriktat beslut. 

Den privata vården i Östergötland är ganska omfattande och kostar runt 1,2 miljarder årligen. Det är mycket pengar. Om vi därtill lägger möjligheten att delar av våra gemensamma medel går ut till direkt brottslig verksamhet så blir det obegripligt att moderatledda styret inte vill gå med på socialdemokraternas förslag att stävja kriminalitet på ett annat sätt än vad som görs i dag. 

Hyrbolagens fakturor till Region Östergötland är ett exempel på hur det blir fel – väldigt ofta. Där granskade revisorerna och fann att 60 procent av fakturorna innehöll felaktigheter till nackdel för regionen. Vi kan inte bygga hälso- och sjukvården i Östergötland på inhyrda medarbetare. Vi måste snabbt styra om så vi kan ge framtidstro till de som arbetar i vården.

M, KD och L i Region Östergötland vill att vi ska göra vår egen hemläxa. Vi tycker att regionerna har, och ska fortsätta ha, huvudansvaret samtidigt som staten ska kunna jämna ut och ge rimliga förutsättningar. Vi ska ta ansvar för det vi kan, men krig, inflation och pensionsskuld behöver vi stöd från staten för att klara. Statsminister Ulf Kristerssons (M) löfte att ingen ska varslas i svensk sjukvård var inte mycket värt för oss i Östergötland.

Vi vill hellre titta på alternativ för att kunna minska varslen samtidigt som vi är tydliga med att staten borde skjuta till medel. Vi tycker inte att det är rättvist att undersköterskorna får betala en sjukvårdskris de inte orsakat.