Går inte längre att ducka för ansvaret

Det är oerhört naivt att tro att medel från regeringen skulle kunna lösa Region Östergötlands allvarliga situation, som går utöver andra regioners utgångsläge, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Alexander Höglund (L).

Det kommer vara en tuff tid framåt, men utan åtgärder nu – om ekonomin fått fortsätta blöda fritt – hade framtiden blivit ännu tuffare, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Alexander Höglund (L).

Det kommer vara en tuff tid framåt, men utan åtgärder nu – om ekonomin fått fortsätta blöda fritt – hade framtiden blivit ännu tuffare, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Alexander Höglund (L).

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-03-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Varsel och neddragningar kan mildras om viljan finns" (2/3):

Region Östergötland befinner sig i ett ytterst allvarligt ekonomiskt läge och 900 medarbetare varslas om uppsägning. I den tuffa situationen hade det varit klädsamt om Socialdemokraterna, som trots allt varit med och styrt regionen 8 av de senaste 9 åren, nu faktiskt kunde sluta stoppa huvudet i sanden för de strukturella problem som Region Östergötland har.

S-företrädarna inleder förvisso sin artikel med att det är ett allvarligt ekonomiskt läge för Region Östergötland. Läsaren kan då till en början få en förhoppning om att Socialdemokraterna nu tar krisen på allvar och förstår att kraftfulla åtgärder krävs. Men vid en vidare läsning blir det dock väldigt tydligt att krisinsikten fortfarande saknas och åtgärder som gör skillnad på riktigt lyser med sin frånvaro. 

Som någon form av lösning pekar de ledande Socialdemokraterna bland annat på avskaffade av ”kostnadsdrivande vårdval”. Det kan inte ses annat som en partibokslösning – snarare än en lösning på det verkliga problemet. Det är inte obekant att Socialdemokraterna gärna begränsar valfriheten för patienten och nu tar man tillfället i akt. Men det är nog ingen som tror att det på något sätt skulle lösa hälso- och sjukvårdens underskott på 1,7 miljarder kronor. Vårdval står för en väldigt liten del i den totala hälso- och sjukvården, men är däremot en viktig del utifrån ett patientperspektiv.

Vidare vill (S)-skribenterna att regeringen ska komma regionerna till undsättning med pengar. Det är givetvis den enkla vägen att ta, att förlita sig på att ”någon annan” löser problemet. Det är dock oerhört naivt att tro att medel från regeringen skulle kunna lösa Region Östergötlands allvarliga situation, som går utöver andra regioners utgångsläge. Nej, den hemläxan har vi själva att göra – det går inte längre att ducka för det ansvaret. 

Med det sagt är det givetvis välkommet att regeringen meddelat att Region Östergötland tilldelas cirka 270 miljoner kronor extra för 2024. Regeringen lever därmed upp till sitt löfte om att stötta vården genom inflationen och det är vi glada för. 

Men faktum kvarstår; sedan januari 2020 har Region Östergötland ökat antalet anställda med över 1 000 personer, trots det har vi inte fått en bättre tillgänglighet. Det är inte en hållbar utveckling. Det måste vi våga se och göra något åt och därför är beslutet om varsel helt nödvändigt. Det kommer vara en tuff tid framåt, men utan åtgärder nu – om ekonomin fått fortsätta blöda fritt – hade framtiden blivit ännu tuffare. Tillsammans behöver vi ta oss igenom det här.