Rekord för småhus på Linköpings landsbygd

Debatt 23 maj 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Större flexibilitet vid ansökan om bygglov" (17/5):

Allians för Linköpings målsättning är att göra det möjligt för fler att bygga villor och småhus på landsbygden. Under mandatperioden har därmed antalet förhandsbesked för tomter på landsbygden ökat med otroliga 100 procent!

Hassan Deri (LL) och Peter Trygg (LL) lyfter en viktig fråga, nämligen möjligheterna att bygga villor och småhus. De har dock inte kollat upp fakta utan målar upp en helt felaktig och negativ bild av verkligheten.

Fakta är: Sedan 2018 har antalet positiva förhandsbesked för småhus ökat med cirka 100 procent. Under mandatperioden har även bygglov för småhus inom detaljplanerade områden fördubblats. Båda dessa volymer utgår från en redan hög nivå för Linköpings del. Enbart under första kvartalet 2022 beviljades lika många förhandsbesked som under hela 2018.

Bygglovsavdelningen har jobbat hårt med just bemötande och flexibilitet. I de fall som en ansökan landar i ett avslag så finns det ofta möjlighet att bygga genom att göra vissa förändringar i ansökan, exempelvis genom att flytta byggnaden något. Få avslag resulterar i att det faktiskt inte byggs något tack vare att det ofta finns alternativa och bättre lösningar. Fokus ligger på att lotsa den sökande fram till en bra lösning.

Vi i Allians för Linköping satte upp ett mål om att skapa en servicemyndighet just för att möjliggöra för fler att kunna få hjälp och stöd i en bygglovsprocess. De rekordsiffror vi nu ser är ett gott resultat på det arbetet. Resan är dock inte slut utan arbetet för att förbättra servicen till medborgarna fortsätter.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Skapa en livsvänlig framtidsstad redan nu

Skapa en livsvänlig framtidsstad redan nu

Insändare: Börja med att sätta färg på Gamla Linköping

Börja med att sätta färg på Gamla Linköping

Debatt: Allt för många husdrömmar går om intet

Debatt: Oproportionerligt P-hus vid nya simhallen – kommunen gick miste om 60 miljoner

Oproportionerligt P-hus vid nya simhallen – kommunen gick miste om 60 miljoner