Större flexibilitet vid ansökan om bygglov

Många Linköpingsbor har en dröm om att bygga ett eget hus – antingen på landsbygden eller i någon av Linköpings småorter.

Debatt 17 maj 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De möts i allt för hög grad av en alltför negativ syn från kommunen vid bygglovsprövningen. Det är för många nej till småhusbygge på landsbygden. Utbudet av möjliga platser att bygga drömhuset på och möjligheter till om- och utbyggnad av befintliga hus motsvarar inte den efterfrågan som i dag existerar. Det är därför viktigt att kommunen i bygglovsprövningar är flexibla i syfte att kunna möta den efterfrågan som i dag finns.

I en översiktsplan för landsbygden och småorterna inom Linköpings kommun, har riktlinjer och principer tagits fram för hur utvecklingen av landsbygden ska ske vad gäller bostadsbyggande. Enligt denna översiktsplan ser kommunen positivt på utveckling av landsbygden och småorterna och vill att Linköping ska växa. Utbudet av tomter att bebygga motsvarar dock inte denna vision. Att det finns möjligheter till fler småhus i Linköpings närhet samt möjligheter att anpassa befintliga hus efter egna önskemål är särskilt viktigt med anledning av de få möjligheter som finns till byggnation i Linköping.

 

För att utvecklingen av Linköping ska ske på det sätt som kommunen önskar utifrån den tillväxt som sker behöver flexibiliteten vid ansökan om bygglov öka. Kommunens vision om att gynna landsbygden och småorterna är en parameter som behöver tas med i bygglovsprövningen. Självklart ska gällande lagar och planer respekteras, men en restriktiv tolkning är inte lämplig utifrån hur Linköpings bostadspolitik ser ut idag samt utifrån den långa handläggningstid avseende detaljplaner som idag råder.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Planen: S.t Larsparken byggs om – glasskiosken ska bort: "Vi behöver fler lekmiljöer i innerstaden"

Planen: S.t Larsparken byggs om – glasskiosken ska bort: "Vi behöver fler lekmiljöer i innerstaden"

Möjligheter öppnas upp när detaljplan förändras – bryggeriet tänker satsa på pub: "Har varit begränsande"

Möjligheter öppnas upp när detaljplan förändras – bryggeriet tänker satsa på pub: "Har varit begränsande"

Insändare: Skapa en livsvänlig framtidsstad redan nu

Skapa en livsvänlig framtidsstad redan nu

Nya byggprojektet tar form i Hejdegården • Sammanlagt planeras 300 nya bostäder i stadsdelen: "Fin port in på Hamngatan"

Nya byggprojektet tar form i Hejdegården • Sammanlagt planeras 300 nya bostäder i stadsdelen: "Fin port in på Hamngatan"

Insändare: Dammen vid sporthallen ser bedrövlig ut

Dammen vid sporthallen ser bedrövlig ut
Visa fler