Varsel och neddragningar kan mildras om viljan finns

Hos oss finns en oro för att det nu blir undersköterskorna som får betala vårdkrisen. Det finns andra val att göra, men det är bråttom, skriver Kaisa Karro, Lena Micko, Eva Andersson och Annsofi Ramevik, regionråd i opposition för Socialdemokraterna.

I dag med facit i hand vet vi att den långsamma nedtrappningen av hyrpersonal som M, KD, L och SD beslutade om 2023 var precis så otillräcklig som vi sa. Det är inte alltid roligt att ha rätt, skriver debattörerna.

I dag med facit i hand vet vi att den långsamma nedtrappningen av hyrpersonal som M, KD, L och SD beslutade om 2023 var precis så otillräcklig som vi sa. Det är inte alltid roligt att ha rätt, skriver debattörerna.

Foto: Petra Älvstrand

Debatt2024-03-02 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ett allvarligt ekonomiskt läge för Region Östergötland. Utvecklingen har gått snabbt. 2020 hade regionen ett överskott på en miljard som på bara ett par år vänts till ett underskott på 1,5 miljarder 2023. Inflation och höga pensionskostnader kan förklara en del, men vi ser också att M, KD, L och SD inte tog tag i problemen som dök upp. Hos oss finns en oro för att det nu blir undersköterskorna som får betala vårdkrisen. Det finns andra val att göra, men det är bråttom.

I dag med facit i hand vet vi att den långsamma nedtrappningen av hyrpersonal som M, KD, L och SD beslutade om 2023 var precis så otillräcklig som vi sa. Det är inte alltid roligt att ha rätt. 

Vi föreslog både en skarpare handlingsplan och senare ett totalt hyrstopp och fick ett nej direkt. Vi sa nej till kostnadsdrivande vårdval och fick kalla handen där också. Med våra förslag så hade vi i dag haft ett bättre läge. 

I den situation som vi är i nu så har (S) inte mer pengar än moderatledda styret att röra oss med och inser att det extremt tuffa ekonomiska läget kommer att innebära att medarbetare får sluta. För oss är det nu viktigt med ett bra stöd. I en varselprocess drabbas alla medarbetare, inte bara de som varslas. Det är en omvälvande upplevelse att mista jobbet och att mista fina arbetskamrater. Stödet i den omställningen, arbetsmiljöfrågorna och ledarskapet kommer betyda mycket.

Vi socialdemokrater ser ändå att det finns mått och steg att ta som gör det möjligt att mildra antalet som varslas. Om viljan finns.

Några exempel på detta är: 

* En snabbare och mer omfattande utfasning av hyrpersonal i regionen, som i dag kostar 600 miljoner per år. 

* Avskaffande av kostnadsdrivande vårdval. Vi vet att vårdvalen i dag innebär stora merkostnader för regionen.

* Två utgiftsposter som särskilt sticker ut är läkemedelskostnader och utomlänsvård. Här behöver vi snabbt gå på djupet och ta kontroll över utgifterna. 

* Inför en kontrollfunktion när det gäller välfärdsbrott. Välfärdsbrott kostar samhället 18 miljarder årligen i Sverige. Det vore naivt att tro att Östergötland skulle vara undantaget. Utan fungerande kontroller så riskerar vi att betala ut pengar som går till organiserad brottslighet. Redan nu är så mycket som 60 procent av fakturorna från hyrbolagen felaktiga till nackdel för regionen. Regionen betalar privata utförare mer än 1,2 miljarder årligen. Genom att intensifiera arbetet med att hitta och stoppa felaktiga utbetalningar frigörs medel för att behålla personal och säkerställer att pengar avsedda för vård också går till vård. 

* Sist men inte minst så uppmanar vi återigen Marie Morell att försöka tala sin regering till rätta, något hon hittills kategoriskt vägrat att göra. Sverige har i dag en regering som lämnar regionerna i sticket. M, KD, L och SD har försatt sjukvårds-Sverige i kris. Under pandemin skickade en socialdemokratiskt ledd regering ut mellan 25 och 30 miljarder för att regioner och kommuner skulle klara av krisen, samtidigt som den dåvarande oppositionen kritiserade oss för att det inte var tillräckligt. Ulf Kristersson, statsminister, lovade att inga anställda i svensk sjukvård ska behöva varslas, det borde betyda något för undersköterskorna i Östergötland!