Öppenhet grunden för Region Östergötland

Vissa handlingar kan behöva sekretessprövas innan de lämnas ut. Så är inte fallet med de resefakturor som Corren begärt ut, men standardsvaret från regionens enhet för stöd och service gav ett felaktigt intryck av detta, skriver Josefin Bjäresten, ekonomidirektör, Region Östergötland.

I juni 2023 beslutade regionfullmäktige om uppdaterade riktlinjer för utlämnande av allmän handling, skriver Josefin Bjäresten, ekonomidirektör.

I juni 2023 beslutade regionfullmäktige om uppdaterade riktlinjer för utlämnande av allmän handling, skriver Josefin Bjäresten, ekonomidirektör.

Foto: Albin Wiman, Victor Bomgren

Debatt2024-04-09 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Regionen köpte resor för mångmiljonbelopp mitt i krisen" (5/4)) och ledaren "Politiken har svårt att få styr på Region Östergötland" (6/4):

Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rättighet som Region Östergötlands verksamhet vilar på. Regionens verksamhet finansieras av skattebetalarna och öppenhet och insyn är en viktig förutsättning för medborgarnas förtroende. Alla har rätt att ta del av Region Östergötlands offentliga handlingar och medias granskning av regionens verksamhet bidrar till öppenheten, vilket är positivt.

Vissa handlingar kan behöva sekretessprövas innan de lämnas ut. Det kan exempelvis handla om handlingar som innehåller patienters personuppgifter, anställdas personnummer eller sekretess under upphandlingsprocesser. Så är dock inte fallet med de resefakturor som Corren begärt ut, men standardsvaret från regionens enhet för stöd och service gav ett felaktigt intryck av detta. Vi beklagar det och kommer att se över hur dessa svar formuleras. 

I juni 2023 beslutade regionfullmäktige om uppdaterade riktlinjer för utlämnande av allmän handling. Region Östergötland tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar som överstiger nio sidor. Syftet är att kompensera för det arbete som hanteringen kräver. 

Det finns olika sätt att minimera mängden arbete och därmed även kostnaden. Media kan få ut övergripande digitala listor för att göra urval och har också möjlighet att få hjälp med att göra urval. Det går också att ta del av alla handlingar kostnadsfritt på plats i Regionhuset.