Regionen behöver en tidsplan för 220 distriktsläkare

Vi utgår från att beslutsfattarna är väl insatta i primärvårdens underbemanning och gällande riktvärden när hyrläkarstopp i kombination med anställningsstopp diskuteras, skriver distriktsläkarföreningen Östergötland.

I Östergötland görs hälften av alla läkarbesök i primärvården, trots att distriktsläkare bara utgör 15 procent av läkarkåren, skriver debattörerna.

I Östergötland görs hälften av alla läkarbesök i primärvården, trots att distriktsläkare bara utgör 15 procent av läkarkåren, skriver debattörerna.

Foto: Elina Mattsson

Debatt2023-10-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Regionens minusresultat växer: Abstrakt stora siffror" (5/10):

Utifrån regionens minusresultat uttrycker regiondirektör Mikael Borin att det saknas krismedvetenhet i organisationen och att något på systemnivå inte fungerar. Regionstyrelsens ordförande Marie Morell förtydligar att den ekonomiska situationen inte är något nytt. 

Ekonomin har således länge gått åt fel håll och orsaken går att hitta på systemnivå. Trots hyllmeter med vetenskap, trots att jämförbara länder som Norge, Danmark och Tyskland har förstått vinsterna i en stark primärvård, och trots statliga utredningar har region Östergötland lagt dövörat till. Så även i år. Ingen budgetökning till primärvården. 

Det är dags att förstå att vi inte har råd att inte expandera primärvården! En utbyggd primärvård är kostnadseffektiv! Det har slagits fast i flera statliga utredningar och rader av regionpolitiker har utlovat satsningar men förmår inte göra verklighet av besluten. I Östergötland görs hälften av alla läkarbesök i primärvården, trots att distriktsläkare bara utgör 15 procent av läkarkåren. En utbyggd primärvård minskar sjukhusinläggningar, akutbesök, återinläggningar och förlänger liv. Men trots >14 000 anställda förmår regionledningen inte att säkerställa tillräckligt med läkare på våra vårdcentraler. Vi behöver drygt 420 distriktsläkare inom primärvården, där basen av all sjukvård ska ges och där du som patient och medborgare ska ha den nära och trygga kontakten. Fortsatt står varannan distriktsläkarstol tom. Det innebär hälften så många tider för dig som patient att få din misstänka cancer utredd, hälften så många hembesökstider för dig som befinner dig i livets slutskede, hälften så många återbesök för dig med kronisk sjukdom, hälften så många telefontider för dig som behöver följa upp din depression etcetera.

I dag delar 2 300 patienter på en fast läkare i Östergötland. Enligt Socialstyrelsen ska det vara 1 100 då kontinuitet ökar kvaliteten och effektiviteten i hela sjukvårdsorganisationen. Nuvarande höga arbetsbelastning är en patientsäkerhetsrisk och den etiska stressen är hög. Din läkare tvingas arbeta deltid för att inte själv bli sjukskriven, väljer att byta specialitet eller helt enkelt yrke … Regionen har inte lyckats öka bemanningen i primärvården med en enda distriktsläkare på många år. Sanningen är att man inte prioriterar primärvårdsomställningen och inte avsätter de ekonomiska medlen som krävs. Därför är det glädjande att högsta politiska ledningen, Marie Morell, i intervju för P4 tycker det är bra att revisionens svidande kritik för brister i arbetsmiljöarbetet kommer fram, så att de kan rättas till! Det är nämligen politikerna som har det yttersta arbetsmiljöansvaret och en chef som inte har verktyg/budget att åtgärda ett arbetsmiljöproblem ska returnera frågan uppåt i organisationen. Ända upp till politikernivå vid behov. Där är arbetsmiljöverket tydliga.

Vi utgår från att beslutsfattarna är väl insatta i primärvårdens underbemanning och gällande riktvärden när hyrläkarstopp i kombination med anställningsstopp diskuteras. Vi som arbetar i sjukvården vet att det finns en stor potential i att optimera genom åtgärder som stärker basen, nämligen primärvården. Det handlar om att bygga en bred stabil grund som håller för påfrestningar och som tar hand om sjuka där de bor. Regionen behöver en tidsatt plan med åtgärder för ytterligare 220 distriktsläkare! Det är dags att agera, se till att löften blir verklighet och avsätta de ekonomiska resurserna. Vi har inte råd att spara på fel ställe! Det vore ett systemfel!