Region Östergötland står inför många utmaningar

Vi vill framför allt se kompetenta och utbildade läkare i Region Östergötlands verksamheter och då är det viktigt att vi prioriterar en hög kvalitet i utbildningen och att vi anställer rätt sorts läkare i den takt vi mäktar med, skriver debattörerna.

Vi delar uppfattningen om att det finns brister ibland annat planeringen som gör att forskningstid inte tas ut, skriver debattörerna.

Vi delar uppfattningen om att det finns brister ibland annat planeringen som gör att forskningstid inte tas ut, skriver debattörerna.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2023-05-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Regionen satsar inte på att få nya specialistläkare” (22/4):

Region Östergötland står inför många utmaningar. Bemanningsfrågan står högst upp på agendan och det finns mycket som behöver göras även på området som berör ST, specialiseringstjänstgöring. Vi delar SYLF:s (Sveriges yngre läkares förening Östergötland) oro på några av områdena, men det finns också en komplexitet i systemet som man behöver ta höjd för och alla problem är inte alltid så enkla att lösa. Vi har haft en enormt intensiv och utmanande period i våra verksamheter under pandemin och det finns mycket i Regionen Östergötlands verksamheter att ta tag i.

Det är viktigt att Region Östergötland har en god bemanning på läkarsidan. Vi delar uppfattningen om att det finns brister ibland annat planeringen som gör att forskningstid inte tas ut. 2021 och 2022 var det runt en miljon av de avsatta pengarna som brann inne, det är resurser som borde ha använts. Det stämmer också att många ST-läkare jobbar deltid men det beror inte alltid på hög arbetsbelastning utan är ibland också en del av den samhällstrend där unga (där ju ST-läkare många gånger ingår) som väljer att prioritera familj och privatliv för fler arbetade timmar. 

Vi hade gärna sett att fler i regionen arbetade heltid men att jobba deltid är frivilligt och bör nog så förbli. De flaskhalsar som kan uppstå kring anställning kommer också i stora delar lösas när BT (Bastjänstgöring, en introduktionstjänstgöring som genomförs inom ramen för specialiseringstjänstgöringen) införs och vi kan erbjuda ST-läkare en BT-anställning i regionen. 

Vi måste också konstatera att även om det alltid finns brister och saker som kan förbättras så rankas våra sjukhus högt i mätningarna och vår ST-utbildning håller god kvalitet. Det viktigaste för våra medborgare är att vi kan erbjuda just kvalitet, inte alltid bara kvantitet. Det är inte heller inom alla specialistområden det råder brist. Vi vill framför allt se kompetenta och utbildade läkare i Region Östergötlands verksamheter och då är det viktigt att vi prioriterar en hög kvalitet i utbildningen och att vi anställer rätt sorts läkare i den takt vi mäktar med. Vår prioritet är att stärka vården brett på sikt. 

Med detta sagt är vi tacksamma för det arbete som SYLF lägger ner. Alla synvinklar och inspel är viktiga i det fortsatta arbetet för att komma till bukt med Region Östergötlands många utmaningar.