Regionen satsar inte på att få nya specialistläkare

Region Östergötland förlorar sammanlagt 15 månader specialistläkartid på grund av dåligt organiserad utbildning. Det i sin tur innebär att regionen i det långa loppet förlorar hundratals specialistläkar-år, skriver debattörerna.

Debatt 22 april 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I många år har det rapporterats om brist på specialistläkare. Enligt ny statistik från Socialstyrelsen i mars 2023 är det fortsatt stor brist på specialistläkare i Östergötland. Det betyder att du som patient i regionen även i framtiden kommer ha svårt att få läkartid på din vårdcentral eller sjukhus.

För att få tillgång till fler specialistläkare måste regionen utbilda fler. Men den planeringen är bristfällig i region Östergötland. Under hösten 2022 genomfördes en enkät till läkare i Östergötland som håller på och utbildar sig till specialistläkare (dessa kallas för ST-läkare under utbildningen). Den visar att två av tre läkare tvingas vänta i över 8 månader innan de får en utbildningstjänst som ST-läkare. Innan dess har läkarna i snitt väntat i över 7 månader i väntan på en AT-tjänst (så kallas den praktiska komplettering av grundutbildningen som sedan leder till läkarlegitimation). Det betyder att regionen förlorar sammanlagt 15 månader specialistläkartid på grund av dåligt organiserad utbildning. Det i sin tur innebär att regionen i det långa loppet förlorar hundratals specialistläkar-år.

Regionen prioriterar inte heller utbildnings- och arbetsmiljön för ST-läkarna. Forskning är något som är viktigt för att utveckla behandling och vård. Generellt ges dock väldigt dåliga förutsättningar för forskning. 60 procent av de som besvarat enkäten får inte ut den forskningstid de har rätt till utan får utföra forskningen på sin fritid. Det leder till att många därför behöver förlänga sin ST-tjänstgöring ytterligare och blir således specialister senare. Nästan 80 procent har heller inte rätt till övertidsersättning utan jobbar gratis på sin fritid.

Den tuffa arbetsmiljön gör följaktligen att många ST-läkare väljer att jobba deltid. Av de som svarat på enkäten jobbar exempelvis mer än hälften av alla ST-läkare i primärvården deltid, i slutenvården jobbar strax under 20 procent deltid. Detta förlänger ytterligare tiden till specialist med motsvarande tid. Allt detta sammantaget innebär att det tar cirka åtta till tio år i stället för fem år för en ST-läkare att bli färdigutbildad specialistläkare.

ST-läkare har en utbildningstjänst. Det är otroligt viktigt för framtidens läkare att se ST-utbildningen som just en utbildningstjänst med tid för studier, forskning och rimlig arbetsbelastning. Annars kommer regionen inte ha tillräckligt med specialistläkare när du i framtiden blir sjuk.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa