Reformpaket ska öka välfärden för alla

Vi är övertygade om att en balanserad strategi, som kombinerar produktivitetshöjande åtgärder med socialt ansvar och hållbarhet, är den bästa och enda hållbara vägen framåt för att bygga ett starkare och mer rättvist Sverige, skriver debattören.

Debatt 14 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Produktivitet måste vara högsta prioritet" (5/8):

Det är sant att produktivitet är av högsta prioritet för att stärka Sveriges ekonomi och välfärd. Vi håller med om att långsiktig tillväxt och reallöneutveckling är avgörande för att förbättra levnadsförhållandena för alla medborgare. Men vi måste också tänka på vem som bär bördan av dessa reformer och vem som drar nytta av dem.

Inom ett reformistiskt socialistiskt perspektiv är det viktigt att se till att reformpaketet inte enbart gynnar företag och stora ekonomiska intressen, utan att det också stärker arbetarnas rättigheter och ökar välfärden för alla medborgare. Vi måste vara medvetna om att vissa reformer, som lägre arbetsgivaravgifter för unga och införande av etableringsjobb, kan leda till osäkerhet och ökad otrygghet för arbetstagare. Det är viktigt att dessa åtgärder inte utnyttjas för att skapa billig arbetskraft på bekostnad av anständiga arbetsvillkor.

 

Det är positivt att regeringen har tillsatt en produktivitetskommission för att kartlägga hinder och utmaningar för att stärka produktiviteten, men vi måste också se till att dess slutsatser och rekommendationer inte bara gynnar stora företag utan också inkluderar små och medelstora företag samt samhällets mest sårbara grupper.

Socialdemokratiska föreningen Reformisternas förslag "En ny grön giv för Sverige" syftar till att skapa en ekonomi som prioriterar hållbarhet och social rättvisa. Det omfattande reformprogrammet inkluderar investeringar i gröna energikällor, infrastruktur och industri för att skapa hållbara jobb och en positiv miljöpåverkan. Vi vill också satsa på utbildning och kompetensförsörjning för att ge människor möjlighet att delta i den gröna omställningen och därigenom stärka deras ekonomiska och sociala ställning. Förslaget innehåller vad som bör göras, hur det bör göras men framför allt även hur det bör finansieras, ett mer komplett och mycket väl genomarbetat och genomförbart förslag.

Vi är övertygade om att en balanserad strategi, som kombinerar produktivitetshöjande åtgärder med socialt ansvar och hållbarhet, är den bästa och enda hållbara vägen framåt för att bygga ett starkare och mer rättvist Sverige för alla dess invånare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa