Realistiska krav avgörande för SFI ska leda till jobb

För oss är det viktigt att utbildningar som anordnas faktiskt leder till jobb. Det kan exempelvis ske genom att koppla yrkesspår till SFI och introduktionsprogrammen, skriver debattören.

För att öka chanserna för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och där bygga på sina kunskaper i svenska, behöver vi också stödja företag som anställer, skriver debattören.

För att öka chanserna för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och där bygga på sina kunskaper i svenska, behöver vi också stödja företag som anställer, skriver debattören.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2023-03-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "SFI-lärare: Endast 8 av 100 elever har godkänts" (10/3):

Jag vill börja med att tacka Richard Holmgren för engagemanget kring språkinlärning, engagerade lärare är kanske det viktigaste verktyget för att lära sig svenska. Jag vill också understryka att språket är nyckeln för att komma in i samhället och komma i egen försörjning. Det är därför viktigt att det finns goda möjligheter för nyanlända att lära sig svenska, bland annat genom SFI och andra vuxenutbildningar. 

Jag håller med om att det är kontraproduktivt att lågutbildade elever på SFI kurs C och D förväntas göra uppgifter som kräver mer avancerade färdigheter än vad de klarar av. Det leder bara till frustration för både elever och lärare. Därför är viktigt att erbjuda andra insatser för dem som inte klarar SFI-utbildningen, i stället för att bara köra ett varv till. Det kan handla om individuella lösningar som bättre passar den enskilda personen. 

Vi i “Tillsammans för Linköping” har en rad förslag för att förbättra inlärningen av svenska och att samtidigt komma i egen försörjning. Vi anser nämligen att dessa går hand i hand och att det ena leder till det andra.

För oss är det viktigt att utbildningar som anordnas faktiskt leder till jobb. Det kan exempelvis ske genom att koppla yrkesspår till SFI och introduktionsprogrammen. På så sätt får nyanlända både språkträning och bättre möjligheter att skaffa sig kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vi vill också skapa bättre möjligheter att kombinera SFI med praktik och/eller arbete för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det ger möjlighet till praktisk träning av språket samtidigt som man får erfarenheter från arbetslivet. “Man lär sig svenska med händerna”, som en SFI lärare uttryckte det.

Mobila språkutvecklare, som redan finns i mindre skala vill vi också bygga vidare på för att öka språkutbildningens tillgänglighet och effektivitet. Det innebär att språklärare kommer ut till arbets- och praktikplatser eller andra platser där nyanlända befinner sig för att ge undervisning. Något som skulle kunna underlätta för dem som har svårt att ta sig till traditionell salsundervisning. 

För att öka chanserna för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och där bygga på sina kunskaper i svenska, behöver vi också stödja företag som anställer. Det kan handla om ekonomiskt stöd, handläggarstöd eller andra former av stöd, för att underlätta anställningsprocessen. Kommunen som arbetsgivare måste också föregå med gott exempel och därför skapar vi nu 500 kommunala platser för dem långt ifrån arbetsmarknaden. Det är viktigt att ha tillräckligt med platser för att kunna erbjuda utbildning och andra insatser till dem som behöver det. 

Ovan är ett axplock av det som "Tillsammans för Linköping" kommer att jobba med de kommande åren och vi kommer att fokusera på anpassa insatserna efter elevernas individuella behov och förmåga för att på så sätt skapa bästa möjliga framsteg i språkinlärningen och svenska samhället.