Åtgärder behövs i alla verksamheter

Parallellt kommer den administrativa organisationen att anpassas utifrån en förändring i uppdragen. Det leder till en minskning med 100 tjänster, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Alexander Höglund (L).

Det är en direkt felaktighet att var och en av de 101 folkvalda ledamöterna har en månadslön motsvarande tre undersköterskor. En överväldigande majoritet av dessa ledamöter har vanliga arbeten och får därmed inte lön utan ett sammanträdesarvode, skriver debattörerna.

Det är en direkt felaktighet att var och en av de 101 folkvalda ledamöterna har en månadslön motsvarande tre undersköterskor. En överväldigande majoritet av dessa ledamöter har vanliga arbeten och får därmed inte lön utan ett sammanträdesarvode, skriver debattörerna.

Foto: Julia Djerf

Debatt2023-10-26 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Varför sparas det bara på vårdpersonal?" (18/10):

Det ekonomiska läget i Region Östergötland är allvarligt. Prognosen för 2023 är ett underskott på drygt 1,1 miljarder kronor i hälso- och sjukvården. Utvecklingen måste vändas snabbt och för att lyckas med det krävs flera olika åtgärder som ger effekt på ekonomin i alla verksamheter.

Kostnaderna ökat under flera år och fortsätter öka i takt med högre inflation. En bidragande orsak är att användningen av inhyrd personal de senaste åren ökat i Region Östergötland, precis som i de flesta regioner i landet. Men också för att antalet heltidsanställningar i hälso- och sjukvården har ökat med nästan 900 under de senaste tre åren, bland annat med anledning av särskilda uppdrag under pandemin och tillfällig finansiering. Förutom att kraftigt begränsa beroendet av hyrpersonal behöver bemanningen anpassas till en nivå i paritet med grunduppdraget och tillgänglig ekonomisk ram.

Parallellt med ovanstående arbete kommer den administrativa organisationen att anpassas utifrån en förändring i uppdragen. Det leder till en minskning med 100 tjänster. Det handlar inte om att samma administrativa uppdrag ska utföras av färre medarbetare. I stället handlar det om en tydligare prioritering av uppdrag, att arbetsuppgifter förändras eller tas bort, bättre samordning av administrativa processer och att eventuellt dubbelarbete identifieras.


Dessutom pågår det ett arbete med att genomföra besparingar i den politiska organisationen. Här kan det även vara på sin plats med ett par sakupplysningar. Det är en direkt felaktighet att var och en av de 101 folkvalda ledamöterna har en månadslön motsvarande tre undersköterskor. En överväldigande majoritet av dessa ledamöter har vanliga arbeten och får därmed inte lön utan ett sammanträdesarvode. 

De folkvalda ska spegla samhället och folkviljan, varför en blandning av bakgrunder, erfarenheter, ideologisk hållning och andra attribut är önskvärt. Till sin hjälp har politiken sedan professionellt sakkunnigt stöd inom respektive område. Den som vill skapa en förändring har möjlighet att bli medlem i valfritt parti och ge av sin tid och engagemang.

Den ekonomiska situationen är ytterst allvarlig. Mycket görs redan men det kommer krävas mer. Vi i Östgötasamverkan gör – och kommer fortsätta göra – allt i vår makt för att östgötarna åter igen ska få en god tillgänglighet till sjukvården och att vi ska fortsätta att leverera en väl fungerande kollektivtrafik och mycket annat som ingår i vårt uppdrag. Men vi måste vara ärliga – vi har en tuff tid framför oss.