Varför sparas det bara på vårdpersonal?

Är det någon som hört att man ska spara på administrativ personal och politiker i detta styre?

Varför pratar ingen om att rationalisera, frågar sig insändarskribenten.

Varför pratar ingen om att rationalisera, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Ellen Kindstrand Nielsen

Insändare2023-10-18 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nej, bara vårdpersonal är det man talar om. Vilken vård får man av 101 politiker som har löner motsvarande minst tre undersköterskor i månaden? Detsamma gäller alla typer av direktörer som sitter inom Region Östergötland. De har säkert lön som skulle betala flera anställda i vården!

Det finns nog dessutom en hel del tjänster inom regionen som bara sitter med statistik och sådant som tynger vårdpersonalen.

Inom privatdriven verksamhet måste man rationalisera för att klara lönsamhet. Är det någon som hört det när man diskuterar Region Östergötland?

Jag tror att vi väljare måste få se ett CV på de som ska väljas in i kommunal och regional verksamhet. För de som sitter med höga löner i dag har inte tillräcklig kompetens!