Nytt sätt att se på samhällsplanering

Nu är vi desto tydligare med att vi vill se ett Linköping där samhällsplanerare och kulturföreträdare arbetar sida vid sida, skriver debattörerna.

Att de miljöer som kommer att växa fram vid nya Resecentrum vid Stångån får präglas av en sådan process är en viktig målbild för oss centerpartister, skriver debattörerna.

Att de miljöer som kommer att växa fram vid nya Resecentrum vid Stångån får präglas av en sådan process är en viktig målbild för oss centerpartister, skriver debattörerna.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2023-10-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "(LL): Vi har mer än en vision för kulturlivet" (18/10):

En av fördelarna med att som politiskt parti sitta i oppositionsroll är de möjligheter det ger att utveckla partiets egen politik i hjärtefrågor. Det förslag som vi i Centerpartiet Linköping nu lagt kring kulturens roll i samhällsbyggnadsplaneringen är ett väldigt tydligt exempel på det. Att få gehör för vårt synsätt, där kulturen får vara med i hela processen från planering till färdiga projekt, har tidigare inte varit så enkelt. Där hoppas vi på förändring.

Centerpartiet har under lång tid haft ordförande- och vice ordföranderoller i kultur- och fritidsnämnden. Under den tiden har det blivit allt tydligare för oss att kulturen behöver integreras mycket mer i formandet av framtidens Linköping. Att de miljöer som kommer att växa fram vid nya Resecentrum vid Stångån får präglas av en sådan process är en viktig målbild för oss centerpartister. Nu är vi desto tydligare med att vi vill se ett Linköping där samhällsplanerare och kulturföreträdare arbetar sida vid sida.

Att denna målbild med åtföljande strategi kan te sig skrämmande för byggföretag och fastighetsägare är förståelig. Det är ett nytt sätt att se på samhällsplanering och vi förstår också om rädsla finns för att det ska bli kostnadsdrivande. Men även om vi i Centerpartiet Linköping i vårt budgetförslag för 2024 anslog 7 miljoner extra till kultur- och fritidsnämnden jämfört det politiska S+M-styrets budget så ser vi inte just detta förslag som kostnadsdrivande. Centerpartiet dränerar inte heller våra kommunala bolags kassor, som vissa partier önskar göra, för att fylla kommunens budget på bekostnad av det viktiga klimatarbete som görs i våra kommunala bolag.

I stället handlar det om att förstärka värme, humor, kreativitet, kontakten med Linköpings historia och konstnärliga kvaliteter i byggandet av framtidens Linköping. Vi hoppas att kunna samla en bred samsyn kring detta i Linköping. Denna plats som bär på så mycket spännande historia och framtid förtjänar detta.