(LL): Vi har mer än en vision för kulturlivet

Att använda motioner för att tvinga andra partier att bekänna färg kan vara en effektiv strategi, men då krävs det att man har gjort sin hemläxa, skriver Michael Cocozza och Peter Trygg, Linköpingslistan.

I detta fall förlorade Linköpingsborna 30 miljoner av de gemensamma tillgångarna genom att man inte lät flera företag ge anbud, skriver debattörerna.

I detta fall förlorade Linköpingsborna 30 miljoner av de gemensamma tillgångarna genom att man inte lät flera företag ge anbud, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2023-10-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Låt kulturutövarna utforma nya Stångåstråket" (12/10):

Det är glädjande att även Centerpartiet ser vikten av ett rikt kulturliv i Linköping. C vill nu utmana och med hjälp av en motion ”tvinga ut alla andra partier i Linköping på banan så de får bekänna färg” vad gäller kulturpolitik. 

Linköpingslistan är det parti i kommunen som har avsatt betydande medel i budgeten för kultur- och fritid, 14 miljoner kronor mer än Centerpartiet och hela 21 miljoner kronor mer än styret, allt fullt finansierat. Vi har inte bara en ”vision” för kulturlivet utan faktiska och konkreta förslag.

I vår budget presenteras flera satsningar för att förbättra möjligheterna till att bedriva kulturella aktiviteter inom kommunen. Vi föreslår bland annat att Hemslöjdsgården görs till ett centrum för formgivning, hantverk och slöjd. Vi vill skapa ett museum för samtida konst. Vi har föreslagit en översyn av Scenkonstbolaget med förslag på effektiviseringar och ökat ekonomiskt stöd. Dessutom har vi också budgeterat för stöd till en fristående teatergrupp baserad i Linköping. 

Utöver budgetförslagen har LL valt att utse Thomas Edetun, en framstående konstnär, till styrelsen i Länsmuseet. Detta visar att vi aktivt involverar konstnärer och kulturpersonligheter i beslutsprocesser, som sedermera kan hjälpa till att forma stadens kulturutbud. 

Centern försvarar i artikeln den märkliga affären med försäljning av Skylten-kvarteren. För att öka resurserna till kulturen bör de gemensamma tillgångarna rimligtvis säljas vid rätt tillfälle, inte när marknaden är nedpressad, och kommunen ska självfallet sälja till marknadspris. I detta fall förlorade Linköpingsborna 30 miljoner av de gemensamma tillgångarna genom att man inte lät flera företag ge anbud. S+M+C-styret i Linköping gör påfallande ofta dåliga affärer. 

Att använda motioner för att tvinga andra partier att bekänna färg kan vara en effektiv strategi, men då krävs det att man har gjort sin hemläxa. Oss behöver Centern inte tvinga ut på banan. Vi är redan där och driver en kulturvänlig politik för Linköpingsbornas och konstnärernas bästa.