Ny bred nationell plan för trygghet och studiero

Debatt2022-05-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Återupprätta särskilda undervisningsgrupper" (18/5):

Åsa Wennergren (L) skrev i Corren om vikten av att satsa på särskilda undervisningsgrupper. Just nu är det mycket osäkert om Liberalerna klarar riksdagsspärren och får möjlighet att driva någon politik alls. Men oavsett väcker texten en rad frågor:

Fråga 1: Eftersom Wennergren och hennes parti haft huvudansvaret för skolan i Linköping den senaste mandatperioden kunde man, utifrån artikeln, förvänta sig att ni redan satsat på mindre undervisningsgrupper. Tyvärr är bilden den motsatta. Allt fler inom Linköpings skolor slår larm om att de inte har råd att ge stöd i mindre grupper, och att det blir allt svårare att få extra personal som kan stötta elever med särskilda behov.

Det här är något vi socialdemokrater uppmärksammat och bland våra lokala vallöften finns både resurser till mindre undervisningsgrupper samt till en utbyggnad av resursskolorna i Linköping. Med stora överskott i kommunens kassa skulle ni liberaler, som ansvariga för skolan i Linköping, kunnat genomföra detta redan nu. I stället blir det till slagord på valaffischerna.

Fråga 2: I dagsläget är det mycket osäkert om Liberalerna ens klarar riksdagsspärren, men fortsätter ni vara ett riksdagsparti nästa mandatperiod har ni beslutat er för att luta er mot M-KD-SD:s regeringsalternativ. Hur stor är chansen att era lovvärda satsningar får utrymme när ni ska förhandla statsbudgeten med tre partier som är betydligt större? Är inte risken att skolan får stå tillbaka för skattesänkningar?För den som vill stärka skolan är en röst på Socialdemokraterna ett säkrare kort. Sedan den S-ledda regeringen tillträdde har det gjorts stora investeringar i mer personal och mindre barngrupper. Regeringen har avsatt statliga stöd för att stärka elevhälsan, anställa fler speciallärare, samt specialpedagoger och lärarassistenter.

Vi vill förbjuda vinstuttag ur skolan så skattepengarna går till eleverna i stället för att försvinna i vinstjakt. Oseriösa aktörer ska inte kunna driva skola, religiösa friskolor ska förbjudas och kommunerna behöver ha större inflytande över nyetableringar för friskolor.

Varje elev ska känna sig trygg. Vi socialdemokrater har nu tagit fram en bred nationell plan för trygghet och studiero. Det handlar om förebyggande arbete men också om tydlighet gällande personalens möjlighet att stänga av eller omplacera elever som varit våldsamma eller hotfulla. Det vore passande om Åsa Wennergren tog sitt eget ansvar i stället för att i vanlig ordning skylla på regeringen.