Näringslivet kan motverka utanförskap

Debatt2022-06-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren “Linköping är en djupt segregerad stad” (18/6):

Eva Holmgren med flera skriver om hur det lokala näringslivet spelar en viktig roll i arbetet med att bryta segregationen och jag kan bara hålla med. Näringslivet skapar, genom alla sina företag, arbetstillfällen som är något av de viktigaste för att motverka det skadliga utanförskapet i samhället.

Linköping är fantastiskt och kommunen har en stark ekonomi men för den delen innebär det inte att kommunens resurser är obegränsade. För att kunna bibehålla en välfärd av hög kvalitet behöver alla som kan jobba ha ett arbete att gå till. Annars blir konsekvenserna minskade skatteintäkter och ökade bidragskostnader och det blir därmed svårare att finansiera välfärden. Därför är det så oerhört viktigt att satsa på företagsklimatet, det gynnar inte bara näringslivet utan utvecklar också hela kommunen, skapar arbetstillfällen och skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd.

I Linköping har Moderaterna och Allians för Linköping arbetat hårt för att förbättra både företagsklimatet och kommunens service till det lokala näringslivet. Det ska vara enkelt och gynnsamt att driva företag här. Vi har arbetat för att möjliggöra ett brett näringsliv och en sund branschbalans, vilket vi också har förmånen att ha i Linköping, det ger en variation av arbetstillfällen. Vi ser att etableringstrycket är hårt och har därför satsat extra resurser på att snabbare få fram mer detaljplanerad verksamhetsmark. Det möjliggör för nya etableringar och därmed nya arbetstillfällen. Vi har också genomfört satsningen “Kickstart” som har bestått av 10 miljoner kronor riktade mot besöksnäringen för att trygga jobb och skapa förutsättningar för fler – en typisk instegsbransch. Det är bara några exempel på resultatet av vår politik för ett levande, växande och välmående lokalt näringsliv.

Jag blir glad av att se det fina engagemanget som finns för att bryta segregationen i Linköping, för detta är inte något som vi från politiken kan hantera och lösa på egen hand. Vi behöver vara fler i detta arbete, segregationen och utanförskapet måste tacklas från flera olika håll och nivåer. Vi har kommit långt i Linköping men vi har fortfarande en lång väg kvar och genom att vi blir fler i arbetet mot utanförskapet kan vi ta ytterligare steg framåt.