Linköping är en djupt segregerad stad

Linköping är en av landets mest segregerade städer och segregationen är en ödesfråga för staden. Ett starkt fokus på kunskapsintensiva branscher är oerhört viktigt för vår framtid, men Linköpings näringsliv behöver breddas mer för att bryta utanförskapet.

En väl fungerande skola och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är de två viktigaste frågorna för att minska klyftorna, menar insändarskribenterna.

En väl fungerande skola och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är de två viktigaste frågorna för att minska klyftorna, menar insändarskribenterna.

Foto: Bänkt Olsson/Albin Wiman/Johnny Gustavsson

Insändare2022-06-18 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköping är en välmående stad. Vi är många som vill leva, bo och arbeta just här. Här finns framgångsrika företag i framkant på den internationella arenan och ett till stora delar öppet och välkomnade företagsklimat. Tillsammans med universitetet har Linköpings näringsliv vuxit och utvecklats. Det är bra och något att vara stolt över. 

Vid sidan av denna soliga bild av Linköping finns en helt annan. Linköping är en djupt segregerad stad och kommun. I den färska årliga enkäten från Svenskt Näringsliv säger företagarna tydligt ifrån: högsta prioritet måste vara att minska brottsligheten och öka tryggheten. Men utvecklingen i stadens utanförskapsområden går inte åt rätt håll. Gängkriminaliteten har slitit sönder staden under senare år och fortsätter grassera och rekrytera allt yngre medlemmar. Under påskupploppen blev det tydligt vad den här djupa klyftan gör med vårt samhälle: inte ens polisen klarade av att hantera situationen. 

En väl fungerande skola och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är de två viktigaste frågorna för att minska klyftorna. För verkligheten är sådan att Linköping behöver inkludera en brokig sammansättning av medborgare. Situationen i Europa kommer vara orolig under lång tid framöver. De som redan lever i utanförskap kan vi inte blunda för – om vi framöver vill bo i en välmående stad. 

Vi tror att fokus måste breddas, från näringslivet, men också från politiken. Att ensidigt satsa på kunskaps- och teknikintensiva branscher kommer inte att räcka. Logistik, industri, bygg, verkstad och service ser vi som viktiga branscher som skapar bredd på arbetsmarknaden och ger fler människor möjligheter. 
I Sverige pågår en historisk utveckling av industri och logistik, driven av klimatomställningen. Försörjning av arbetskraft och energi är ödesfrågor som kommuner i hela Sverige har att hantera efter bästa förmåga. Här ser vi kommuner som Norrköping kliva fram med tydligt fokus att locka etableringar inom lager, logistik och industri. Linköping behöver tänka nytt och bredda initiativet för att attrahera fler arbetskraftsintensiva etableringar. Ett fördjupat regionalt samarbete som syftar till en breddad arbetsmarknad är nödvändigt för stadens utveckling framåt. 

Det finns ett kluster inom bygg, verkstad, logistik och service i vår stad – men det får inte mycket uppmärksamhet. Vi tror att fokuserade satsningar och förbättrade förutsättningar för dessa företag är en nyckel för att bryta segregation och skapa en breddad arbetsmarknad. Enskilda företagare gör redan nu stora insatser. Genom samverkan och uppbackning från politik och offentliga aktörer kan än mer göras. 


Vi som skrivit detta är alla aktiva inom Linköpings näringsliv. Vi möter dagligen Linköpingsbor och kan intyga att det finns mycket vilja och ett stort engagemang för de här frågorna likväl som viss frustration över situationen. 

Vi vill att Linköping fortsatt ska vara en bra stad att leva och verka i. Men då behövs en förnyad politisk riktning som tar ansvar för att skapa en bred och inkluderande arbetsmarknad för en välmående stad.