Vi måste ha en väl fungerande snöröjning

Fastighetsägare som har hyresrätter tar naturligtvis snöröjningen som en del av hyreskostnaden. Trottoarerna används ju av väldigt många, inte bara de som bor i ett område, skriver debattören.
Fastighetsägare som har hyresrätter tar naturligtvis snöröjningen som en del av hyreskostnaden. Trottoarerna används ju av väldigt många, inte bara de som bor i ett område, skriver debattören.

Christian Gustavssons påstående att det enbart skulle gynna dem som äger sitt boende om kommunen tar över ansvaret är fånigt, skriver Gunnar Gustafsson, Miljöpartiet.

Debatt 12 februari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledarkrönikan "Unga i hyresrätt ska inte ta notan för villaägare" (1/2):

Christian Gustavsson anklagar Miljöpartiet för att komma med enkla lösningar när vi säger att kommunen måste ta ansvar för snöröjningen av trottoarer. Kommunala trottoarer längs kommunala gator.

Förra vintern uppsökte 227 Linköpingsbor akuten på grund av en halkolycka. Hittills i år (till och med januari) har 152 personer varit där. Fallolyckorna belastar en väldigt pressad sjukvård och ger också kommunen kostnader när äldre behöver mera vård.

Pensionärsorganisationer berättar att många äldre blir fångar i sina egna hem på grund av halka och dålig snöröjning. Går du till exempel med rullator så går det inte att ta sig fram på en trottoar som inte är snöröjd. 

Christian Gustavssons påstående att det enbart skulle gynna dem som äger sitt boende om kommunen tar över ansvaret är fånigt. Fastighetsägare som har hyresrätter tar naturligtvis snöröjningen som en del av hyreskostnaden. Trottoarerna används ju av väldigt många, inte bara de som bor i ett område. Precis som bilvägen.

Om den styrande majoriteten i Linköping, Socialdemokrater och Moderater, menar att fastighetsägare ska fortsätta ta ansvaret för snöröjningen av trottoarer måste de ta ansvar för att det fungerar också. Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvaret. Men ingen tillsyn görs. Så i praktiken är det valfritt för fastighetsägarna att snöröja, det har märkts denna vinter. Det viktiga för Miljöpartiet och mig är att vi har en väl fungerande snöröjning och halkbekämpning även av trottoarer, så att gående kan ta sig fram på ett bra sätt.

Slutligen en fråga till Christian Gustavsson: Anta att det, i en villa, bor en äldre person med hemtjänst. Kanske en människa som inte har så mycket pengar att röra sig med. Hur ska kommunen göra där, begära vite av den stackaren för att denne inte skottar och sandar trottoaren? Eller ska snöskottning vara en del av de arbetsuppgifter hemtjänsten gör?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa