Mjölbys skolelever är värda bättre

Hur många fler av Mjölbys elever ska gå i en skola som inte ens når upp till svensk medelstandard, skriver debattörerna.

Vilken är planen för att göra Mjölbys skolor likvärdiga? Det uteblivna svaret tyder på att den insikten och analysen inte är gjord eller ens verkar prioriterad, skriver debattörerna.

Vilken är planen för att göra Mjölbys skolor likvärdiga? Det uteblivna svaret tyder på att den insikten och analysen inte är gjord eller ens verkar prioriterad, skriver debattörerna.

Foto: Alexander Olivera/TT

Debatt2024-03-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Tillsammans skapar vi framtidens skola" (19/2):

Efter debattartiklarna i Corren har kommunfullmäktige i Mjölby hunnit med en interpellationsdebatt om kvaliteten på utbildningsförvaltningens analysförmåga gällande den egna verksamhetens resultat. Interpellationssvaret var tyvärr lika defensivt och oprecist som svaret på oppositionens debattartikel här i Corren. Anmärkningsvärt är att gruppledarna i ”Handslaget” den politiska majoriteten i Mjölby, inte mäktar med att ge oss besked i följande viktiga frågor:

* Vilken är planen för att göra Mjölbys skolor likvärdiga? Det uteblivna svaret tyder på att den insikten och analysen inte är gjord eller ens verkar prioriterad.

* Mål – visionen för Mjölby kommun har inte brutits ner i konkreta mål för skolan. Trots att skolan enligt majoriteten är av högsta prioritet. Hur ska vi kunna leverera utan mål? Detta nämns inte i deras svar.

* Ledarskapet – ingen röd tråd. Svaret visar att ledarskapet och kompassen för Mjölbys skolor är otydliga. Vart vill man? Vad har man för ambitioner? Detta är en av SKR:s käpphästar i de utredningar om framgångsrika skolor som lades fram redan 2019 – Mjölbys problem är äldre än så. (Framgångsfaktorer för skolans utveckling. SKR 2019-5504)

Nu har majoriteten meddelat att man ska ta hjälp av SKR:s analysmetod för skolan. Det får vi ge dem att det är ett erkännande av att den egna analysförmågan faktiskt inte är tillräcklig – det var ju det interpellationen och debattartikeln faktiskt handlade om. Återstår frågan; varför har den inte gjorts tidigare?

Så vad väntar vi på nu? En analys ska göras – gott och väl. Men vilken tidplan har majoriteten? När ska SKR:s analysverktyg ha gett resultat? När ligger förslag uppe på bordet? Hösten 2024? Senare? Hur många fler av Mjölbys elever ska gå i en skola som inte ens når upp till svensk medelstandard?