Mjölby centrum ska bli mer tillgängligt

Debatt 30 november 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på “Uppvärmda gator borde vara lågt prioriterade” (4/11):

Lars-Åke Pettersson (M) samt Runar Öhman (SD) ondgör sig över ett beslut som tagits i Mjölby fullmäktige. Beslutet var om kommunen skulle omdisponera 2 Mkr inom investeringsbudgeten för att lägga markvärme direkt i anslutning till att den nya entrén/gångstråket till vår fina stadspark färdigställs.

Som Lars-Åke och Runar nämner så pågår ett stort arbete sedan många år att göra Mjölbys centrum mer attraktiv och vi ser att de beslut som redan är tagna i den riktningen har givit resultat. 

Vi Socialdemokrater vill fortsätta på den inslagna vägen att göra våra centrummiljöer än mer tillgängliga och attraktiva. Detta för att få än fler att röra sig i området samt ta del av de fina miljöer vi har med våra parker, samt det rinnande vattnet vi har genom Svartån. Vi menar allvar med våra ambitioner genom att i detta fall göra stadsparkens nya gångstråksentré mer tillgänglig även den kalla årstiden genom att värma upp gångstråket för att på så vis undvika snö och halka, som många gånger är ett hinder för många personer i vårt samhälle vintertid.

Som Lars-Åke och Runar även nämner finns tankar om ytterligare markvärme på gångstråk som vi vill våra medborgare skall kunna ta sig fram tryggt och säkert på vintertid. Dock finns inga beslut på detta ännu. Det som Lars-Åke samt Runar ser som en “trevlig tanke” har Socialdemokraterna tillsammans med övriga i Handslaget fattat beslut om då vi anser att människors trygghet och säkerhet är viktigt på riktigt, inte bara i “tanken”.

 

Som folkvalda så är det som debattörerna så riktigt påtalar att prioritera hur våra gemensamma skattepengar skall fördelas i budgeten mellan alla våra verksamhetsområden. Vad är rätt och vad är mindre rätt att lägga våra skattepengar på är den ständiga frågan och det är här som det blir politik på riktigt, då det visar vilken ambition har de olika partierna och dess företrädare.

En investeringskostnad kan ses som hög taget ur sitt sammanhang, men framtida besparingar eller positiva effekter som en eventuell investering leder till, väger över när man räknar framåt. Driftkostnad är däremot något som man har över tid framåt och tar utrymme från driftbudgeten som ligger till grund för all vår viktiga basverksamhet som skola/äldreomsorg/väghållning etcetera.

Väger då nyttan upp driftkostands ökningen, är frågan från Lars-Åke samt Runar. Tänkta område blir mer tillgängligt för personer som tidigare inte kunnat/vågat på grund av snö/halka.

Förhoppningsvis kommer fler människor röra sig i området och dess fina miljö vilket kan leda till att våra handlare kan öka sin omsättning. Folkhälsan ökar och ännu fler väljer att flytta till vår kommun. Inga tunga otympliga maskiner behöver bekämpa snö/halka alternativ ta upp sand på våren. Kan även nämnas att ett benbrott/armbrott kostar samhället cirka 55 000 kronor utöver det lidande för den drabbade.

Avslutningsvis så nämner debattörerna Mjölby kommuns förväntade resultat för 2022 som är mycket bra och har så varit hela denna mandatperiod när S med Handslaget har styrt. Vi kommer fortsätta ta ansvar och inte lägga skattepengar på sådant vi inte tror gagnar våra kommuninvånare på kort eller långsikt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa