Mer resurser till skola och omsorg

Debatt 5 januari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Vi tar ansvar för Linköpings ekonomi" (23/12):

I en debattartikel menar Åsa Wennergren (L) att en normal utdelningspolicy om 50 procent av resultatet för kommunala företag är "oseriöst". Någon mer underbyggd eller siffersatt argumentation ges inte av Wennergren. Hon förklarar heller inte varför L står bakom den normala utdelningsnivån, densamma som staten har på Vattenfall, samtidigt som L menar att den är "oseriös" i Linköpings kommun.

Fakta är att vad som är rimlig utdelning från ett bolag är beroende av bransch, resultatnivå över tid, soliditet och avkastning på sysselsatt kapital. Tekniska verken som drivs till stor del som monopol med höga vinster, 45 procent soliditet och 8 procent avkastning på sysselsatt kapital har i likhet med Vattenfall inga som helst problem att dela ut 50 procent av resultatet till ägaren och därtill fortsätta med en bibehållen investeringsnivå.

Linköpingslistan vill se mer resurser till skola och omsorg. De kommunala bolagen har ett värde om 40 miljarder. Det är tillräckligt, vi kan dra ned på uppbyggnadstakten av bolagens substans och fördela mer resurser till skolor, äldreomsorgen, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa personer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa