(M): Tillsammans kan vi göra skillnad

Det vi ska fokusera på är det långsiktigt brottsförebyggande arbetet vilket vi i Tillsammans för Linköping prioriterar, både genom egna satsningar och också genom regeringens ökade stöd, skriver Niklas Borg (M), kommunalråd.

Där vi har rådighet kommer vi göra vårt yttersta för att tillsammans med polisen och andra myndigheter, fastighetsägare, näringslivet och civilsamhället öka tryggheten i Linköping, skriver debattören.

Där vi har rådighet kommer vi göra vårt yttersta för att tillsammans med polisen och andra myndigheter, fastighetsägare, näringslivet och civilsamhället öka tryggheten i Linköping, skriver debattören.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-10-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Många bäckar små och med förenade krafter?" (9/10):

Det är bra att Linköpingslistan visar engagemang för kommunens trygghetsarbete men att göra som LL:s företrädare förespråkar och låta kommunen ta över polisens ansvar och arbete är inte rätt väg att gå. 

Precis som med våra satsningar på kommunala trygghetskameror så är också våra satsningar på kommunala ordningsvakter övergångslösningar till dess att polisen tilldelas de resurser och kan bygga upp den kapacitet som behövs för att kunna återta sin förmåga att upprätthålla lag och ordning. Vi som kommun kan och ska inte bygga upp en parallell kommunal ordningstjänst, det är inte vårt ansvar. Det vi ska fokusera på är det långsiktigt brottsförebyggande arbetet vilket vi i Tillsammans för Linköping prioriterar, både genom egna satsningar och också genom regeringens ökade stöd. 

Vi behöver nå och fånga upp fler barn och unga som riskerar att hamna snett i livet och rekryteras av kriminella gäng. Vi ska agera vid första tecknet på destruktiva beteenden. Ju tidigare vi agerar desto större är chansen att kriminalitetens klor inte når våra barn och unga. Förtroendet för socialtjänsten måste öka och vi behöver se till att fler familjer väljer att tacka ja till hjälp och stöd. Därför är våra satsningar på nära socialtjänst och stärkt samverkan mellan skola och socialtjänst så viktiga. Dagens barn och unga har rätt till en ljus och trygg framtid, de ska inte bli föremål för nästa generations gängledare. 

Vi som kommun kan inte på egen hand stoppa den ökade grova brottsligheten i samhället men där vi har rådighet kommer vi göra vårt yttersta för att tillsammans med polisen och andra myndigheter, fastighetsägare, näringslivet och civilsamhället öka tryggheten i Linköping. För det är tillsammans som vi kan göra skillnad.