Många bäckar små och med förenade krafter?

Sprängningar som häromdagen i Ekholmen, skjutningar och gängkriminalitet får nog oss alla att känna oss både otrygga och maktlösa, skriver debattörerna.

Vårt förslag innebär dock inte att ordningsvakter ska leka poliser, det är normalt inte ordningsvakters uppgift. Däremot borde de fungera som ett komplement till polisen när det är tydligt att polisens resurser inte räcker till, skriver debattörerna.

Vårt förslag innebär dock inte att ordningsvakter ska leka poliser, det är normalt inte ordningsvakters uppgift. Däremot borde de fungera som ett komplement till polisen när det är tydligt att polisens resurser inte räcker till, skriver debattörerna.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2023-10-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är lätt att fastna i resonemang om vad som borde ha gjorts för länge sedan, helst av någon annan, snarare än att fokusera på vad som måste göras här och nu. Givetvis är det polisens ansvar att upprätthålla lag och ordning, men det är alldeles uppenbart att det inte räcker. Problemen har blivit för stora för att bara lämnas över till polismyndigheten. Civilsamhället, kommunen och andra aktörer måste alla stå upp, hjälpas åt och tillsammans verka för en stad som det återigen känns tryggt att bo i.

Vi som kommun kan absolut göra mer. Exempelvis har kommunen i dag ett ramavtal med Securitas på två bilar från 16.00 till 07.00 varje dag i veckan. När det gäller ordningsvakter har Linköping två bilar torsdag–lördag 15.00–23.00. Det betyder att efter 23.00 har kommunen inga ordningsvakter alls i tjänst.

Av den anledningen har Linköpingslistan lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen om ytterligare bemanning nattetid. Den satsningen skulle betyda att 14 väktare/ordningsvakter skulle finnas tillgängliga 21.00–03.00.

Tyvärr väljer styret att avslå vårt nämndinitiativ med hänvisning till att ”förslaget innebär ett långtgående övertagande av polisens ansvar för upprätthållande av den allmänna ordningen”. Vårt förslag innebär dock inte att ordningsvakter ska leka poliser, det är normalt inte ordningsvakters uppgift. Däremot borde de fungera som ett komplement till polisen när det är tydligt att polisens resurser inte räcker till. Att gott samarbete mellan ordningsvakter och polis fungerar såg vi i Corren häromdagen. Tack vare rådigt uppmärksammande av ordningsvakter kunde i Berga 8/4 en person frihetsberövas och ett automatvapen tas bort från gatan.


Förutom väktare så vill vi stötta föreningar som Trygga Ljungsbro, Nattvandrarna i Linköping city, Nattvandrarna i Vikingstad, Nattvandrarna i Ekholmen och andra nattvandrare, exempelvis i Skäggetorp, som gör en stor insats som representanter för civilsamhället. Nu mer än någonsin behövs trygga och goda vuxna förebilder för barn, unga och andra som rör sig ute om nätterna. Kanske kan det till och med bildas fler grupper i fler bostadsområden?

Vi vill också satsa mer på föreningar som Hoshi Kafashis Shanazi hjältar och hjältinnor som tydliggör sambandet mellan hederskultur, hedersrelaterat våld och gängkriminalitet. De kan göra en viktig insats om vi som kommun väljer att satsa på det eftersom de jobbar både förebyggande och med unga som redan hamnat lite snett.

En tydlig målsättning om att Linköping senast 2030 inte ska ha särskilt utsatta områden skapar incitament hos alla att kraftigt verka för ett integrerat och väl fungerande Linköping. Liknande målsättning har gjorts i Sollentuna med goda resultat.

Mycket görs redan men vi behöver göra mer; det är självklart. Våra förslag är en liten bäck när det behövs en riktig norrlandsälv av åtgärder av fler slag än de som vi som kommun kan råda över, men alla våra förslag kan vara steg i rätt riktning och steg som möjligen kan göra någon skillnad.