Vi måste stoppa både typ 1 och typ 2-diabetes hos barn

Orsaken till typ 1-diabetes är en gåta, och sjukdomen kan inte förebyggas. Daglig, livsuppehållande behandling med insulin krävs flera gånger dagligen, ständigt anpassad till blodsocker, kost och fysisk aktivitet, skriver Johnny Ludvigsson, barndiabetesläkare.
Orsaken till typ 1-diabetes är en gåta, och sjukdomen kan inte förebyggas. Daglig, livsuppehållande behandling med insulin krävs flera gånger dagligen, ständigt anpassad till blodsocker, kost och fysisk aktivitet, skriver Johnny Ludvigsson, barndiabetesläkare.

Visst är det viktigt att både föräldrar och samhälle arbetar för att motverka fetma och typ 2-diabetes. Samtidigt behöver dock understrykas att när det gäller diabetes hos barn är det helt dominerande problemet typ 1-diabetes, skriver Johnny Ludvigsson, barndiabetesläkare.

Debatt 19 december 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Bromsa ökningen av typ 2-diabetes hos barn och unga" (16/12):

I en debattartikel i Corren beskrevs den ökade förekomsten av typ 2-diabetes hos barn. Med rätta underströks att föräldrar behöver göra vad de kan för att deras barn inte ska bli överviktiga: Mindre söta drycker, mindre kaloririk snabbmat, mindre stillasittande framför skärmar, mer fysisk aktivitet. Fetma har allvarliga följder för hälsan, både fysiskt och psykiskt, och det påtalades att typ-2 diabetes ökar bland barn och unga. 

Exempel togs från Skåne där en studie visade en 7-faldig ökning av typ 2-diabetes i åldern 0–29 år, men det kan vara på sin plats att säga att det rörde sig om mycket få barn (under 18 år) utan främst om unga vuxna. Medan man tidigare räknade med att av barn som får diabetes har 1 procent typ 2-diabetes, så är den siffran nu 1,5 procent. I hela Sverige fanns 122 barn registrerade med typ 2-diabetes 2021, och 2022 var siffran 113, vilket givetvis är alltför många. Men det ska jämföras med cirka 8 000 barn med typ 1-diabetes. 

 

Visst är det mycket viktigt att både föräldrar och samhälle arbetar för att motverka fetma och typ 2-diabetes. Samtidigt behöver dock understrykas att när det gäller diabetes hos barn är det helt dominerande problemet typ 1-diabetes. Orsaken till typ 1-diabetes är en gåta, och sjukdomen kan inte förebyggas. Daglig, livsuppehållande behandling med insulin krävs flera gånger dagligen, ständigt anpassad till blodsocker, kost, fysisk aktivitet etcetera. 

Medan cirka 80 procent av all barncancer botas glädjande nog, så botas ingen (0 procent) med typ 1-diabetes. Trots intensiv behandling söndag som måndag, födelsedag, julafton – månad efter månad, år efter år, en tung börda för både patient och familj – så drabbas många av svåra både akuta komplikationer med medvetslöshet, kramper, och av komplikationer på sikt med njurskador, ögonskador, hjärtinfarkt, nervskador och för tidig död. 

Typ 2-diabetes kan förhindras med bättre levnadsvanor! Bra! Men enda sättet att stoppa typ 1-diabetes är forskning, med Barndiabetesfonden som viktigaste insamlingsorganisation i Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa