Bromsa ökningen av typ 2-diabetes hos barn och unga

Typ 2-diabetes, som tidigare främst förknippats med medelålders och äldre människor, ökar nu också bland barn och unga. Detta märks bland annat på akutmottagningar dit barn och unga kommer med akuta symtom på typ 2-diabetes, skriver debattören.

Läget är akut, inte bara för att sjukdomen går ner i åldrarna utan också för att många personer inte får tillgång till den behandling de behöver, skriver debattören.

Läget är akut, inte bara för att sjukdomen går ner i åldrarna utan också för att många personer inte får tillgång till den behandling de behöver, skriver debattören.

Foto: Thomas Möller

Debatt2023-12-16 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ökningen av typ 2-diabetes som sker i åldrarna 10–25 år är oroande. Vi ser att fler barn och unga har övervikt eller obesitas, vilket ökar risken för prediabetes (förstadie till typ 2-diabetes) och typ 2-diabetes. En studie som gjordes i Malmö 2021 visar exempelvis att typ 2-diabetes i åldersgruppen 0–29 år var sju gånger så hög 2018 som 2011. 

Den som får typ 2-diabetes i unga år har stor risk att få många komplikationer som följd av sjukdomen. Ju tidigare sjukdomsdebut, desto mer allvarliga komplikationer.

I dag läggs 70 procent av diabetesvårdens kostnader på att behandla komplikationer så det är stora kostnader som i stället skulle kunna läggas på förebyggande insatser.

Läget är akut, inte bara för att sjukdomen går ner i åldrarna utan också för att många personer inte får tillgång till den behandling de behöver. Bara hälften av alla personer med typ 2-diabetes når målet för det viktigaste värdet HbA1c (långtidsblodsockret). Eftersom typ 2-diabetes till stor del går att förebygga genom förbättring av livsstil, behöver barn och unga ges förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor och fysisk aktivitet.

Det behövs beslutsamhet och politiskt agerande både på nationell och regional nivå för att få stopp på den här trenden. Beslutsfattare behöver få ökad kännedom om typ 2-diabetes, den oroande ökningen framför allt hos barn och unga och de kostnader som uppstår framöver om inte preventiva insatser och rätt behandling sätts in i tid. 

På nationell nivå har Diabetes Sverige agerat genom att skicka en enkät till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott där vi bland annat ställt en fråga om den stora och växande gruppen av personer med förstadie till typ 2-diabetes och där sjukdomen kryper allt längre ner i åldrarna. Vår fråga är: Tycker du att det är sjukvårdens roll att hitta personer som är i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes? 

Vill vi förbättra vardagen för oss med typ 2-diabetes och för de som är på väg att få sjukdomen, så krävs regionala insatser. Barn, unga och vuxna som är i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes borde kunna hittas i ett tidigt skede exempelvis genom att den med riskfaktorer som till exempel obesitas, högt blodtryck, högt kolesterol får ta ett blodprov för HbA1c.

Då kan förutsättningar skapas för en tidigare upptäckt och en bra behandling som både minskar kostnadsutvecklingen och ger bättre livskvalitet för alla oss som lever med typ 2-diabetes.