Lönearbete är den främsta formen av integration

Den grova kriminaliteten i Linköping har under den senaste tiden uppmärksammats såväl lokalt som nationellt med anledning av de skjutningar som ägt rum under sommaren.

Debatt 16 september 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tryggheten i Linköping har blivit en viktig fråga som ställer krav på agerande från kommunens sida. Insatserna från kommunens sida måste vara tydliga och långsiktiga. Ordningsvakter och trygghetskameror är bra åtgärder, men det behövs även förebyggande åtgärder:

- Antalet som jobbar i utanförskapsområdena måste öka. Inom Alliansen var man i oktober 2018 överens om att 800 personer skulle sättas i lönearbete med statliga stöd inom kommunala enheter och hos privata utförare. Detta istället för försörjningsstöd. 

Det blev inget av med detta. 500 personer fick kortare praktik utan lön. Lönearbete är den främsta formen av integration. 

- Vi kan inte ta emot fler flyktingar som inte har egen försörjning till just Berga, Skäggetorp och Ryd. Där måste kommunen sätta stopp med stöd av ebo-lagen. Här har Alliansen gjort ett missbedömning som man nu kan rätta till.

- Ungdomar i utanförskapsområden måste ges möjlighet att tjäna egna pengar på sommaren. Vi borde ha gått från de 1 000 sommarjobb vi hade 2018 till 1 500 jobb och även utökat tiden från 3 till 5 veckor. 

Det som istället hände var att Alliansen drog ner till 500 sommarjobb. Här bör man påbörja planeringen för fler sommarjobb redan nu inför nästa sommar.

- Det behövs ett strukturerat program för ungdomar 13–15 år som riskerar att hamna i gängkriminalitet. Anpassad skolgång eller flytt till annan ort och miljö. Steg 1 är att veta vilka dessa är. När LL ställer frågan på fullmäktige om hur många ungdomar i den åldern som kommunen har fått information om från polisen, så har kommunledningen inget svar.

 

Framförallt krävs den en realistisk verklighetsuppfattning. Kommunledningens påstående i Corren (30/8) att man genomfört en ”stor arbetsmarknadssatsning” – det stämmer inte. Vi kan inte bygga ett sunt samhälle på illusioner. 

Den stora satsningen fanns med i Alliansens program. Med 800 personer i lönearbete istället för försörjningsstöd hade vi haft högre inkomster i utanförskapsområden, mer av möjligheter till integration och många fler som vi hade kunnat använda i olika trygghetsskapande verksamheter. 

Linköping är en kommun med bra ekonomi. Vi har de resurser som krävs för att få stopp på de kriminella gängens verksamhet. 


Ämnen du kan följa