Låt kulturutövarna utforma nya Stångåstråket

I Centerpartiets Linköping är konstnärerna och övriga kulturutövare oumbärliga och mycket viktiga i formandet av framtidens stadsmiljö, skriver debattörerna.

Försäljningen av Gjuterietområdet innebär rimligen att den nya fastighetsägaren kommer att vara en av många viktiga aktörer i omformningen av staden längs ån, skriver debattörerna.

Försäljningen av Gjuterietområdet innebär rimligen att den nya fastighetsägaren kommer att vara en av många viktiga aktörer i omformningen av staden längs ån, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2023-10-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Försäljningen av fastigheterna där bland annat Skyltenverksamheten ingår har väckt känslor och debatt. Avgörande för kulturverksamheternas framtida förutsättningar att verka i detta område är kommunens vilja att stötta detta kulturarbete, inte minst ekonomiskt. Vi i Centerpartiet i Linköping kommer vara pådrivande för att kommunen ska ge fortsatt engagerat stöd till kulturverksamheter i området, både på kort och lång sikt.

Om några år kommer emellertid området runt Skylten och hela Gjuterietområdet att förändras i grunden. Orsaken är flytten av Linköpings Resecentrum, som kommer göra stråket längs Stångån bakom nuvarande Resecentrum till ett centrum och angöringspunkt i Linköping. Det är ett enormt projekt, som kommer att kräva medverkan från många aktörer vid sidan av kommunen. Försäljningen av Gjuterietområdet innebär rimligen att den nya fastighetsägaren kommer att vara en av många viktiga aktörer i denna omformning av staden längs ån. Vi är positiva till det, eftersom fastighetsägaren har ett dokumenterat engagemang för Linköping och kulturhistoriska miljöer.

Ett grundfel som Linköping i likhet med många kommuner gjort när man byggt staden är att kultur, bland annat i form av konst, slängts in som jästen efter brödet i ugnen. I klartext har konstnärer och kulturperspektiv inte alls fått vara med i tillräcklig utsträckning när hus, gator och områden byggts upp. En inspirerande kontrast till detta utgör Helsingborgs stad, där omvandlingen av stadskärnan gjorts med stora inslag av konstnärlig och kulturell påverkan. 

Vår vision för omvandlingen av Stångåstråket är ett område som med hjälp av klimatsmarta material som exempelvis trä skapa en varm, vacker, lustfylld och mycket välkomnande kreativ miljö. Vi är övertygade om att mer inflytande från både kultur- och fritidsförvaltningen och våra konstnärer, formgivare och andra kulturutövare i planeringen av denna centrala del av staden kommer säkerställa att denna vision förverkligas. I Centerpartiets Linköping är konstnärerna och övriga kulturutövare oumbärliga och mycket viktiga i formandet av framtidens stadsmiljö. 

Därför vill Centerpartiet att kulturens företrädare är samarbetspartners när nya områden i staden skall planeras och utvecklas. Inte minst när det nya centrala Stångåstråket skall utvecklas. Vi lägger därför en motion om detta till kommunfullmäktige. Med denna motion vill vi även tvinga ut alla andra partier i Linköping på banan så de får bekänna färg. Hur mycket är olika partiers vurm för kulturen och konsten i stadsmiljön värd när det väl kommer till kritan?