LL: Avslutande replik angående Lotsen

C hade sin chans att uppfylla löftet men lade ner sina röster, skriver debattören.

Att återigen ta upp ett beslut från kommunstyrelsen som är över och förbi, istället för att adressera den egentliga frågan är ett bra exempel på ett “halmgubbeargument”, skriver debattören.

Att återigen ta upp ett beslut från kommunstyrelsen som är över och förbi, istället för att adressera den egentliga frågan är ett bra exempel på ett “halmgubbeargument”, skriver debattören.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2024-07-11 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "KD och C:s löften var inte "bara tomma ord"" (4/7):

På engelska pratar man om att den som lägger falska argument i en motståndares mun bygger en “straw man”, en halmgubbe. Debattören kan då skräddarsy vilka åsikter som helst som är enkla att bemöta. Man går alltså till attack på halmgubben eller de falska argumenten istället för debattören och de korrekta argumenten. 

Helst görs detta på ett vildsint och aggressivt sätt som har till syfte att lätt vinna en debatt och samtidigt ta heder och ära av ens meningsmotståndare. Det fungerar ibland och stundtals bra, men anses allmänt vara ett ohederligt sätt att debattera. Att återigen ta upp ett beslut från kommunstyrelsen som är över och förbi, istället för att adressera den egentliga frågan, säryrkandet i kommunfullmäktige om att tillse verksamheterna Lotsen, Reactiva och Villa Ådala 15 miljoner kronor för att kunna bevara desamma är ett bra exempel på ett “halmgubbeargument”. 

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och har alla möjligheter att fatta ett sådant beslut. Att S-M-styret skulle välja att inte hörsamma ett beslut i kommunfullmäktige är otänkbart. Givetvis vet en erfaren politiker som Lars Vikinge det. Det är förmodligen därför han väljer att inte rösta för förslaget. Det är ju trots allt massor med förslag som vi politiker lägger våra röster på utan chans att vinna men för att visa våra väljare att vi står för den politik vi driver. 

Avslutningsvis väljer jag att inte recensera varken moral eller intellektuell hederlighet i Lars Vikinges replik utan nöjer mig med fakta. Lars Vikinge stod tillsammans med representanter från LL, L, MP, V, KD på stadshustrappan och tog emot namnunderskrifter samtidigt som han bedyrade att han och C skulle göra allt för att bevara Lotsen. Det är fakta, ingen åsikt. Det är också fakta att under kommunfullmäktiges sammanträde den 18:e juni hade C sin chans att uppfylla det löftet men valde istället att lägga ner sina röster.