LL säger nej till entréavgift i Gamla Linköping

Debatt 26 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Ska vi införa inträdesavgift till Gamla Linköping?" (18/8):

Tack för att vi som nybildat parti får möjlighet att ge vår syn på er verksamhet och samtidigt svara på de frågor som ni ställer i insändaren.

För det första är vi helt emot alla försök att införa någon form av inträdesavgift till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Vi har tidigare argumenterat emot detta när den nuvarande majoriteten införde detta till den populära julmarknaden.

När det gäller frågan om tillgänglighet för besökare är det en förutsättning för oss att kommunens ska underlätta och stödja näringsliven i området och underlätta för människor att ta sig till Gamla Linköping.

Fler parkeringsplatser är nödvändigt för att tillgodose områdets behov. Parkeringsplatserna bör också förses med laddstolpar.

Vi är även positiva till att undersöka möjligheten till att se över bussförbindelse och infrastruktur i syfte att underlätta för besökare.

Vi ser inga som helst hinder för att ge Visit Linköping ett ökat ansvar i framtiden för marknadsföring och förläggning av event i området. Ett utökat ansvar för Visit Linköping kan bidra till att öka samverkansmöjligheterna mellan aktörerna inom kultur- och turismnäringen.

Linköping har ett fantastiskt Friluftsmuseum som lockar mängder av besökare och gäster till regionen. De turistekonomiska fördelarna med Friluftsmuseet Gamla Linköping är flerfaldiga och skapar nya jobb. Därför ska kommunen fortsätta att utveckla Gamla Linköping och rekreationsområdet Valla fritidsområde.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa