Låt oss bekämpa brottsligheten tillsammans

Den stora skillnaden med bredare representation blir att samtliga demokratiskt valda partier till kommunfullmäktige är med från början i arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, skriver debattörerna.

Enligt uppgift skall Trygghetsrådet utgöra styrgrupp i det samarbete som kommunen har med polisen och då innebär det inte alls samma struktur som i kommunstyrelsen, skriver debattörerna.

Enligt uppgift skall Trygghetsrådet utgöra styrgrupp i det samarbete som kommunen har med polisen och då innebär det inte alls samma struktur som i kommunstyrelsen, skriver debattörerna.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2023-03-23 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Inga skäl att skapa nytt organ med samma struktur” (6/3):

I sin replik angående det politiska Trygghetsrådet lyfter Lars Vikinge att Centerpartiet röstade som man gjorde för att man inte vill skapa ett nytt organ med samma struktur som kommunstyrelsen redan har. Argumentet känns inte alls trovärdigt med tanke på att Centerpartiet i så fall borde ha yrkat avslag på förslaget. Anser man att det i stället borde vara färre ledamöter än 7, vilket innebär ännu färre partier och en snävare politisk förankring hade man kunnat föreslå det.

Enligt uppgift skall Trygghetsrådet utgöra styrgrupp i det samarbete som kommunen har med polisen och då innebär det inte alls samma struktur som i kommunstyrelsen. För kännedom sitter det totalt 26 ledamöter och ersättare i KS, vilket i samtal och diskussioner inte är att jämföra med 9 ledamöter i en grupp. Den stora skillnaden med bredare representation blir att samtliga demokratiskt valda partier till kommunfullmäktige är med från början i arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Det i sig får effekten att förslagen och åtgärder på området är förankrade hos samtliga partier från första början och medför snabbare processer och resultat än den modell som Centerpartiet förespråkar i dag.

Förra mandatperioden inrättade Allians för Linköping klimatrådet i kommunen för att diskutera strategiska frågor inom miljö- och klimatområdet. Då var det oerhört viktigt för Centerpartiet att samtliga partier fanns representerade i klimatrådet för att vi skulle ta oss an denna viktiga fråga tillsammans. Varför lyfte inte Lars Vikinge (C) redan då att det var ett dåligt förslag med ett råd under KS?

Vi instämmer i förslaget att de geografiska utskotten bör få egna ekonomiska medel och verktyg för att arbeta med trygghetsfrågorna. Detta var något som vi övriga partier inom Alliansen drev redan förra mandatperioden men blev stoppade av dåvarande borgmästaren att genomföra förslaget. Vi välkomnar nu att Centerpartiet har ändrat sig i frågan och ser fram emot att driva igenom detta förslag tillsammans med er denna mandatperiod.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. Regeringen har nu börjat genomföra en rad olika åtgärder för att bekämpa kriminaliteten och bryta segregationen. För att komma till rätta med problemen krävs det också att vi som kommun gör det vi kan med våra resurser. Att bekämpa brottsligheten är vår tids stora frihetsfråga. Låt oss göra det tillsammans, för Linköpingsbornas bästa.