Låt kommunens egen organisation ta över ansvaret

15 av 20 privata hemtjänstföretag i Linköping har fått sluta på grund av oegentligheter och brister i utförandet. Mot bakgrund av detta är det märkligt att det borgerliga styret med stöd av SD ändå väljer att upphandla hemtjänsten i Linköping på nytt.

Allt blir inte per automatik bra för att kommunen är utföraren, men från politiken får vi bättre insyn, kontroll och möjlighet att rätta till sådant som inte fungerar, skriver debattörerna.

Allt blir inte per automatik bra för att kommunen är utföraren, men från politiken får vi bättre insyn, kontroll och möjlighet att rätta till sådant som inte fungerar, skriver debattörerna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2022-06-18 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Krav från PRO: Riv upp upphandlingarna" (25/5):

PRO är Sveriges största mötesplats för pensionärer och en röst i politiken. De ska kunna påverka viktiga samhällsfrågor och en sådan är just nu omdaningen av Linköpings hemtjänst som PRO förvägrades vara med och påverka.

Vi förstår oron när ett börsnoterat bolag som Attendo får fortsatt förtroende av Alliansen. Med stöd av SD har Linköpings borgerliga styre drivit fram en omfattande upphandling och privatisering av hemtjänsten här i kommunen. Attendos varumärke har fläckats ned gång efter annan på grund av egen förskyllan. 

På äldrenämndens sammanträden har vi regelbundet fått information om brister och tillkortakommanden på bland annat Garnisonen, Duvan och nu senast Ånestad vårdboende. Den sistnämnda överlämnade det borgerliga styret till ett annat vårdföretag. För de boende skapar det lätt otrygghet, och många undrar nog: “Vem kommer ta hand om mig nu?”, “Vilka nya ansikten blir det och vilka rutiner kommer införas?” Så ska vi inte ha det.

Den nya modellen av vård och omsorg i hemmet med gemensamt ansvar för hemtjänst och hemsjukvård, är i sig en förändring till det bättre. Emellertid skulle vi få bättre förutsättning att lyckas om all hemtjänst drevs av en gemensam kommunal utförare. Vi föredrar det framför aktiebolag, vars främsta mål är att tjäna aktieägarna. När lägsta pris gäller i upphandlingen, och en procentsats sedan ska dras i vinst till aktiebolaget, blir kvaliteten därefter. Vi anser att varje skattekrona ska gå till välfärden – inte till aktieutdelningar. 

Nej, låt kommunens egen organisation ta över ansvaret. Allt blir inte per automatik bra för att kommunen är utföraren, men från politiken får vi bättre insyn, kontroll och möjlighet att rätta till sådant som inte fungerar. Vi socialdemokrater ställer samma krav på kommunens organisation som på vilken annan utförare som helst. Skillnaden är att mer pengar då finns i verksamheten och med det mer personal samt enhetliga riktlinjer för de äldres välfärd. 
Så vill vi ha det!
Tre seniora s-ledamöter i äldrenämnden: 
Jörgen Andersson, 
Gunn Bredstedt, 
Elisabeth Sundin