Skolan kräver att det finns behöriga lärare

Om fler skall välja att utbilda sig till lärare och stanna kvar i yrket måste arbetsmiljön för lärare förbättras och inte försämras som kommer att bli resultatet av Centerpartiets förslag, skriver debattörerna.

En skola i världsklass kräver nämligen utbildade och behöriga lärare som kan undervisa eleverna. Vilka lärare är det då som ni i Centerpartiet tänker skall undervisa eleverna, skriver debattörerna.

En skola i världsklass kräver nämligen utbildade och behöriga lärare som kan undervisa eleverna. Vilka lärare är det då som ni i Centerpartiet tänker skall undervisa eleverna, skriver debattörerna.

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2023-09-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Långa sommarlov bygger mer på tradition” (6/9):

Centerpartiets svar på vår debattartikel om sommarlovet är verkligen ett skolexempel på ”Anfall är bästa försvar”. De av oss som är lärare och föräldrar vet att när elever/barn känner att frågan är känslig flyttar man fokus från det som är känsligt och lägger tillbaka frågan genom att ta upp en helt annan fråga som inte alls har med saken att göra. Så gör Centerpartiet även här. Det vill säga flyttar fokus till en helt annan fråga som inte handlar om att de vill förkorta sommarlovet för lärare och elever med 2 veckor. 

Oavsett om det svenska sommarlovet bygger på tradition eller inte så anser vi att det är en mycket bra tradition, en tradition värd att bevara. Ni säger att ni vill göra svenska skolan till en skola i världsklass genom att korta sommarlovet med 2 veckor. Men ni verkar ha glömt det viktigaste i ert desperata försök att ge er in i skolpolitiken. En skola i världsklass kräver nämligen utbildade och behöriga lärare som kan undervisa eleverna. Vilka lärare är det då som ni i Centerpartiet tänker skall undervisa eleverna? De obehöriga lärarna som ni vill anställa eller de som slutat på grund av de försämringar ni vill införa?  Att elever ska undervisas av obehöriga lärare som är innebörden av ert tidigare förslag kommer dessutom att bli en mycket stor kostnad för samhället.  

Återigen. En skola i världsklass kräver att det finns kunniga och behöriga lärare som kan undervisa elever som har det svårt men även elever som vill längre. Dessutom behövs en vettig klassrumssituation med ordning och reda i klassrummet, trygghet och studiero, fler speciallärare, en väl fungerande elevhälsa och heltidsmentorer/lärarassistenter, som kan avlasta lärare så att de kan fokusera på undervisning men också stötta elever. Om fler skall välja att utbilda sig till lärare och stanna kvar i yrket måste arbetsmiljön för lärare förbättras och inte försämras som kommer att bli resultatet av Centerpartiets förslag. 

Snacka om att fokusera på fel saker! Om ni verkligen menar allvar med att ni vill satsa på skolan föreslår vi att ni använder de 5 miljarder som er så kallade sommarlovssatsning kostar till att göra vettiga satsningar som verkligen gör skillnad för elevernas studiemiljö och lärarna arbetsmiljö, vilket knappast två veckors kortare sommarlov gör. 

För oss Liberaler är det fundamentalt att lärare aldrig ska behöva fundera på vilket parti som sätter skolan först. Så! Lämna skolfrågorna till oss Liberaler som både har kunskap och lång erfarenhet från skolvärlden att bygga vår politik på.