(C): Långa sommarlov bygger mer på tradition

Framtiden börjar i skolan. Tyvärr står svensk skola inför stora utmaningar när den ekonomiska krisen i samhället håller på att utvecklas till en skolkris som riskerar att förstöra framtiden för många, skriver debattörerna.

Sverige har i dag minst antal skoldagar i Norden och längst sommarlov. Samtidigt ser vi hur kunskapsresultaten går åt fel håll och hur svensk skola är mindre likvärdig än skolan i övriga nordiska länder, skriver debattörerna.

Sverige har i dag minst antal skoldagar i Norden och längst sommarlov. Samtidigt ser vi hur kunskapsresultaten går åt fel håll och hur svensk skola är mindre likvärdig än skolan i övriga nordiska länder, skriver debattörerna.

Foto: Alexander Olivera/TT

Debatt2023-09-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "I vilken verklighet lever Demirok?" (30/9):

Centerpartiet har nyligen presenterat en rad förslag för att stärka svensk skola. Absolut viktigast och mest akut, här och nu, är att ge skolan mer pengar. Se till att stoppa lärarflykt och nedläggningar. Men vi har också presenterat en annan pusselbit för att skapa en likvärdig skola där elever ges tillräcklig tid för lärande. Vi vill att Skolverket utreder möjligheten att förlänga läsåret. 

Sverige har i dag minst antal skoldagar i Norden och längst sommarlov. Samtidigt ser vi hur kunskapsresultaten går åt fel håll och hur svensk skola är mindre likvärdig än skolan i övriga nordiska länder. Forskning och utredningar visar att långa sommarlov bygger mer på tradition än forskning om elevers lärande och att det kan bromsa elevernas kunskapsutveckling. Det drabbar särskilt elever som behöver kämpa extra hårt för att nå kunskapsmålen. Därför vill vi titta på hur läsåret skulle kunna förlängas. För att ge elever och lärare mer tid till skolans grunduppdrag, nämligen lärandet. 

Men, och det kan inte nog betonas, detta löser inte ensamt skolans utmaningar. Vi måste från statens sida ge skolan mer pengar, här och nu och på lång sikt. Vi behöver ge lärarna bättre villkor och fler kollegor, se till att de får tid och verktyg för att kunna göra sitt jobb på bästa tänkbara sätt. Vi behöver göra om skolpengssystemet, så att skolor som tar mer ansvar, i lands- och glesbygd, eller för elever med särskilda behov, ersätts fullt ut. Vi behöver slopa kösystem och skärpa tillsynen och säga som det är, vinst får aldrig vara viktigare än kunskap och kvalitet.

Det är intressant att lokala företrädare här i Östergötland för det parti som kallar sig för Liberalerna kritiserar vår skolpolitik. Inte minst i ljuset av att det tydligaste avtryck som detta parti just nu gör i svensk skolpolitik är att tillsammans med övriga i regeringen och Sverigedemokraterna införa angiverilagar som innebär straff för de lärare som inte anmäler papperslösa elever. Det ska alltså bli lärarens uppgift att göra skillnad på barn och barn.

För oss i Centerpartiet är det fundamentalt att lärare aldrig ska behöva fundera på om barnens rätt till skolgång är underställd en plikt att anmäla ett barn i klassrummet. Barn ska aldrig vara rädda för att gå till skolan. 

Aldrig har vi haft en regering med så lite respekt för lärarna och barnen i svensk skola. Och det är när just Liberalerna, som påstår sig alltid sätta skolan först, leder regeringens skolpolitik. 

För att framtiden ska börja i klassrummet är en bra, trygg skola i hela landet avgörande. Det är därför Centerpartiet på partistämman i september ska diskutera förslag för att göra svensk skola till en skola i världsklass.